Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς «πόσο με ενδιαφέρει το AIDS σήμερα;». Εκείνη την ώρα, πρόσεξε!

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Προγράμματα Αγωγής Υγείας και Αγωγής του Καταναλωτή
Βιωματικό σεμινάριο διάρκειας 5 ωρών για πέντε ομάδες εκπαιδευτικών με γενικό τίτλο: «πόσο με ενδιαφέρει το
AIDS σήμερα;»
Σχολικό έτος 2000-01
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής

4η  Δραστηριότητα: Εκείνη την  ώρα,  πρόσεξε!
Η μεγάλη ομάδα χωρίζει σε τρεις ομάδες εργασίας, που θα είναι τα μέλη τριών διαφορετικών οικογενειών. Πρόκειται για τις οικογένειες Λάμπρου, Οικονόμου και Αντωνίου. Η κάθε ομάδα εργασίας θα παίξει το δικό της θεατρικό παιχνίδι ρόλων και μοιράζει ρόλους (πατέρας, μητέρα, παιδιά, συγγενείς).Τα μέλη και των τριών αυτών οικογενειών, συμβουλεύουν τον έφηβο γιο (ή την κόρη) για τις προφυλάξεις που θα πρέπει να πάρει στην πρώτη ερωτική επαφή.
Οδηγίες προς τις τρεις μικρές ομάδες:
Οικογένεια Λάμπρου : Είστε μια δημοκρατική οικογένεια, στην οποία συνηθίζεται τα μέλη της να συζητάνε και να αισθάνονται ισότιμα μεταξύ τους
Οικογένεια Οικονόμου : Είστε μια οικογένεια, στην οποία οι αποφάσεις παίρνονται από κάποιο μέλος, μεγάλο στην ηλικία.
Οικογένεια Αντωνίου : Είστε μια οικογένεια, με χαλαρές σχέσεις μεταξύ των μελών της. Δεν βρίσκεστε συχνά όλα τα μέλη μαζί.
Έργο των ομάδων: Αφού δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας, οι τρεις ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τα θεατρικά τους παιχνίδια.
Ολομέλεια:  Το κάθε μέλος εκφράζει πώς ένιωσε στο ρόλο του.

Αφήστε μια απάντηση