Μελέτη περίπτωσης για ομάδες μάθησης και συμβουλευτικής σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη και τις κοινωνικές δεξιότητες. Η περίπτωση του Βαγγέλη, ετών 16

Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Μελέτη Περίπτωσης Προσωπικές Εργασίες

Συνεχίζω να δημοσιεύω περιπτώσεις μελέτης των ομάδων εργασίας των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2012-13, με τους παρακάτω τίτλους:

  • · «Μια ήρεμη τάξη δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται»,
  • · «Η φυλακή του φύλου: Φέρσου ως αγόρι, φέρσου ως κορίτσι»,
  • · «Διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία των εφήβων στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία»
  • · «Σχεδιάζοντας μαθησιακά σενάρια για μαθητική ομάδα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων»
  • · «Εκπαίδευση στις αρχές καλής λειτουργίας της μαθητικής ομάδας μάθησης»

Όλες οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε μελέτη περίπτωσης είναι διαθέσιμες στην κατηγορία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» του παρόντος blog.

Στο κάθε σεμινάριο συμμετείχαν 110-140 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατανεμήθηκαν σε ομάδες των 20 περίπου μελών, με διάρκεια 5 ώρες ανά ομάδα.

Παρακάτω παραθέτω περίπτωση, στην οποία εργάστηκαν οι 5 υπο-ομάδες των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Η εργασία των υπο-ομάδων ήταν να βοηθήσουν, την καθηγήτρια των Αγγλικών να καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με τη μείωση της επίδοσης του Βαγγέλη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών τους, τα μέλη των 5 υπο-ομάδων είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους πολλούς τρόπους όπως με παίξιμο ρόλων, με γραπτό περιγραφικό κείμενο, με αφήγηση, κά.

Βαγγέλης, ετών 16

Ο Βαγγέλης, είναι μαθητής της Β΄ Λυκείου. Η καθηγήτριά του των Αγγλικών έχει σημειώσει ότι σε όλες τις προηγούμενες τάξεις ήταν άριστος, αλλά φέτος οι επιδόσεις του είναι μέτριες και ότι μειώνονται συνεχώς. Παρόλα αυτά ο Βαγγέλης δεν απουσιάζει από το σχολείο του και η γενικότερη συμπεριφορά του είναι σταθερή. Όπως πάντα είναι ευχάριστος και αγαπητός στις παρέες του. Επίσης σταθερή είναι και η κατάσταση της οικογένειάς του.

Σημείωση: Τα προϊόντα της εργασίας των ομάδων τα συγκέντρωσα, τα κωδικοποιώ και τα αναλύω. Όταν ολοκληρωθεί η όλη η διαδικασία, θα ανακοινώσω τα αποτελέσματα στο παρόν blog.

 

Αφήστε μια απάντηση