Ένταξη Εμπειρογνωμόνων της ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων». Υποψηφιότητες έως 10/5/2013.

Eνημέρωση Nέα

Για την ένταξη Εμπειρογνωμόνων στο «Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με έργο τη σύνταξη Κανονισμού Πιστοποίησης της ειδικότητας «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων», βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της ανωτέρω ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 10141/ΙΑ/18.11.2012 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3056 Β’/2012). Περισσότερα στη διαδικτυακή θέση http://www.eoppep.gr/index.php/el/contests/255-empirognomones_apovlita

Αφήστε μια απάντηση