Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.

Λίγα λόγια για το ΚΕΣΥ

 

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), δημιουργήθηκαν το 2018 και 

 «αποστολή τους είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου».

Το ΚΕΣΥ Θεσπρωτίας λειτουργεί στο κτήριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας στο 3ο όροφο, Κύπρου 60, 46100 Ηγουμενίτσα.

Το ΚΕΣΥ Θεσπρωτίας λειτουργεί καθημερινά, στελεχώνεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Θεσπρωτίας.