Ορισμός ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

 

Aπόφαση υπ’ αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26.02.2021 αναφορικά με τον ορισμό ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η οποία και εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής οι τιμές 0,80 και 1,20 αντιστοίχως.

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 και 1,10 αντιστοίχως.

Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία 2021-Πρόσκληση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων, σε συνέχεια του καθορισμού των κριτηρίων με Υπουργική Απόφαση, εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατ’ εφαρμογή του νόμου 4692/2020, καλούνται τώρα δημόσια σχολεία της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν έναν εκ των δύο χαρακτηρισμών.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

α) τα προσόντα και η επάρκεια (οργανικότητα, αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση κ.ά.) του εκπαιδευτικού προσωπικού,

β) η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς,

γ) η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

δ) η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.,

ε) η διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών,

στ) η λειτουργία μαθητικών ομίλων, η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας,

ζ) οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου,

η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας,

θ) η τοποθεσία της σχολικής μονάδας.

 

ΕΔΩ  Η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Οι σπουδές στο ΠΑΜΑΚ 2021

 

Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2021, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

Α. Τρίτη 16.2.2021

https://www.youtube.com/watch?v=TQIay4eh6D4&feature=youtu.be

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Τετάρτη  17.2.2021

https://www.youtube.com/watch?v=TQIay4eh6D4&feature=youtu.be

 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

 

Οι σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2021-Βίντεο5

 

https://www.auth.gr/video/28938

Περιγραφή: 

Σπουδές στο Α.Π.Θ. Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 Παρουσίαση των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 09:00-09:30 “Έναρξη/Χαιρετισμοί/Παρουσίαση ΚΕΣΥ/Eισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης σταδιοδρομίας”, Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. 09:30-10:00

“Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών” – Ευστάθιος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής 10:00-10:30

“Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης “ – Γεωργία Ποζουκίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 10:30-11:00

“Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών” – Αντιγόνη Ζαφειράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια 11:00-11:30

“Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών” – Δημήτριος Κονταξάκης, Επίκουρος Καθηγητής 11:30-12:00

“Τμήμα Χημικών Μηχανικών” – Ανδρεάνα Ασημοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 12:00-12:30

“Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών” – Θωμάς Τσοβίλης, Επίκουρος Καθηγητής & Νέστορας Χατζηδιαμαντής, Επίκουρος Καθηγητής 12:30-13:00

“Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών” – Ανανίας Τομπουλίδης, Καθηγητής

 

 

Οι σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2021-Βίντεο4

 

https://www.auth.gr/video/28937

 

Περιγραφή: Σπουδές στο Α.Π.Θ. Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 09:00-09:30 “Έναρξη/Παρουσίαση ΚΕΣΥ/Εισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης σταδιοδρομίας” από το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ.”, Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 09:30-10:00

“Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης”, Νικόλαος Λαμπρινός, Καθηγητής 10:00-10:30

“Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης “, Αντώνιος Λενακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 10:30-11:00

“Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Θεσ/νίκης)”, Δούκα Στυλιανή, Καθηγήτρια 11:00-11:30

“Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών “, Βασίλης Ζωγράφος, μέλος ΕΕΠ 11:30-12:00 Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Κωνσταντίνος Τσούγκρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 12:00-12:30

Τμήμα Θεάτρου, Αλίκη Συμεωνάκη, ΕΔΙΠ 12:30-13:00

Τμήμα Κινηματογράφου, Θεόδωρος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

 

Οι σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2021-Βίντεο3

 

https://www.auth.gr/video/28936

Περιγραφή: 

Σπουδές στο Α.Π.Θ. Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 09:00-09:30 “Έναρξη/Παρουσίαση ΚΕΣΥ/Εισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης σταδιοδρομίας” από το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ., Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 09:30-09:50

Τμήμα Φυσικής, Λασκαράκης Αργύρης, Επίκουρος Καθηγητής 09:50-10:10

Τμήμα Μαθηματικών, Ανέστης Φωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής 10:10-10:30

Τμήμα Χημείας, Παναγιώτης Γιαννακουδάκης, Καθηγητής 10:30-10:50

Τμήμα Γεωλογίας, Γεώργιος Βαργεμέζης, Επίκουρος Καθηγητής 10:50-11:10

Τμήμα Πληροφορικής, Γεώργιος Κεραμίδας, Επίκουρος Καθηγητής 11:10-11:30

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Επίκουρος Καθηγητής 11:30-11:50

Τμήμα Βιολογίας, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 11:50-12:10

Τμήμα Ιατρικής, Στέφανος Τριαρίδης, Καθηγητής & Αντώνιος Γουλάς, Καθηγητής 12:10-12:50

Τμήμα Οδοντιατρικής, Ανδρεάδης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής 12:50-13:10

Τμήμα Φαρμακευτικής, Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια 13:10-13:30

Τμήμα Κτηνιατρικής, Γεώργιος Τσούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

 

Οι σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2021-Βίντεο2

 

https://www.auth.gr/video/28935

 

Περιγραφή: Σπουδές στο Α.Π.Θ., Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 09:00-09:30 “Έναρξη/Παρουσίαση ΚΕΣΥ/Εισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης σταδιοδρομίας” από το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ., Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας 09:30-10:00

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογία, Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 10:00 -10:30

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ολυμπία Τσακνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 10:30-11:00

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Αντώνιος Βεντούρης, Επίκουρος Καθηγητής 11:00-11:30

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Νικόλαος Κατσαούνης, Επίκουρος Καθηγητής 11:30-12:00

Τμήμα Φιλολογίας, Ευάγγελος Αλεξίου, Καθηγητής 12:00-12:30

Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθηγήτρια 12:30-13:00

Τμήμα Γεωπονίας, Παύλος Τσουβαλτζής, Επίκουρος Καθηγητής 13:00-13:30

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Σερρών, Ερμιόνη Καταρτζή, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Οι σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2021-Βίντεο1

 

Οι σπουδές στο ΑΠΘ

https://www.auth.gr/video/28639

Περιγραφή: Σπουδές στο Α.Π.Θ. Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 09:00-09:30 “Έναρξη/Χαιρετισμοί/Παρουσίαση ΚΕΣΥ/Eισήγηση με θέμα “Συμβουλές επιτυχούς διαχείρισης σταδιοδρομίας”, Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. 09:30-10:00

Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια 10:00-10:30

Νομική Σχολή, Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια 10:30-11:00

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Ιωάννης Ανδρεάδης, Καθηγητής 11:00-11:30

Τμήμα Ψυχολογίας, Ελβίρα Μασούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 11:30-12:00

Τμήμα Θεολογίας, Μόσχος Γκουτζιούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 12:00-12:30

Τμήμα Θεολογίας-Μουσουλμανικών Σπουδών, Μαρίνα Πυροβολάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 12:30-13:00

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια & Δημοσθένης Κακλαμάνος, Επίκουρος Καθηγητής 13:00-13:30

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, 13:30-14:00

Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Δημήτριος Σταμοβλάσης, Επίκουρος Καθηγητής, Ελισάβετ Χατζηαντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια & Παγώνα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις 2021

https://geetha.mil.gr/eisagogi-spoydaston-se-asei-assy/epaggelmatikos-prosanatolismos/?fbclid=IwAR2pOEpZJKRFjNk021bJ7GK2QBULD-Pq93T_Su4OnkC6TxdDNG8-6CEuylY

Οι παρουσιάσεις για  τις σχολές των Ενόπλων δυνάμεων, όπως τις παρακολουθήσαμε στην εκδήλωση που συμμετείχε το ΚΕΣΥ Θεσπρωτίας,  βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και στον παραπάνω σύνδεσμο. Επίσης στον σύνδεσμο αυτόν, παρουσιάζονται όλες οι σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και όποιος από τους μαθητές/υποψηφίους μας, ενδιαφέρεται μπορεί να μεταβεί στον σύνδεσμο και να παρακολουθήσει για κάθε μία σχολή που τον ενδιαφέρει όλες τις πληροφορίες, για την εισαγωγή, τη φοίτηση, τους βαθμούς και τη σταδιοδρομία του σε αυτές.

 

 

Εκδήλωση για τη σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις από τα ΚΕΣΥ Καρδίτσας και Λάρισας

 

Στις 15:00΄μ.μ. σήμερα, διεξήχθη η διαδικτυακή εκδήλωση των ΚΕΣΥ Καρδίτσας και Λάρισας για τους μαθητές της Γ΄ Τάξης των Λυκείων με θέμα την σταδιοδρομία στις ένοπλες δυνάμεις .

Τις Σχολές παρουσίασαν αξιωματικοί του στρατού ξηράς και της αεροπορίας, οι οποίοι ενημέρωσαν τους μαθητές για το πλαίσιο της διαδικασίας  εισαγωγής των  υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ στις παραπάνω σχολές.

Συμμετείχαν τα ΚΕΣΥ Κέρκυρας, Φλώρινας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Θεσπρωτίας, των οποίων οι μαθητές παρακολούθησαν την εκδήλωση και εξέφρασαν τις απορίες τους, στις οποίες  απάντησαν οι εισηγητές της.

Τις επόμενες ημέρες θα ανέβουν οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ, από όπου μπορούν να ενημερωθούν όσοι από τους μαθητές δεν μπόρεσαν να τη παρακολουθήσουν. 

Ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμμετοχή τους.

Για περισσότερες απορίες για το θέμα ή γενικά, οι μαθητές των σχολείων μας μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΣΥ Θεσπρωτίας, και στα τηλέφωνα, 2665028964 και στα email: mail@kesy.thesp.sch.gr &  zissi@sch.gr