Νέο Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2020-Κατάταξη σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε το ΦΕΚ με την κατάταξη των σχολών στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία, με κάποιες αλλαγές σε σχέση με τη κατάταξη του 2019.

Η πρώτη αλλαγή είναι η ένταξη των Σχολών  Υπαξιωματικών του Στρατού (ΣΜΥ Σώματα, ΣΜΥΝ και ΣΜΥΑ, κατεύθυνση Διοικητικής Εφοδιαστικής Υποστήριξης) και στο 4ο ΕΠ.

 

ΤΟ ΦΕΚ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ