Διαδικασίες Μηχανογραφικού Δελτίου 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr , να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Μηχανογραφικό δελτίο μπορούν να υποβάλουν:

– όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ του 2020, και εφόσον κατέχουν ή αποκτούν απολυτήριο (οι υποψήφιοι ΓΕΛ) και απολυτήριο και πτυχίο (οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ).

– όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τα έτη 2018 ή 2019, διεκδικώντας φέτος το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Όσοι απόφοιτοι είναι υποψήφιοι για το 10%, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά σε ειδικό μάθημα ή στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, αλλά συνυπολογίζονται τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.

Β. Για οποιαδήποτε πληροφορία, υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν, οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στα Λύκειά τους, τα οποία θα είναι ανοιχτά την Τρίτη 7 Ιουλίου και άλλη μία μέρα εντός της προθεσμίας υποβολής, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Γ. Εφιστάται προσοχή σε όλους τους υποψηφίους για την εμπρόθεσμη υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου, γιατί αλλιώς θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.

Δ. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, δηλαδή την ίδια περίοδο, 29 Ιουνίου ως 17 Ιουλίου 2020.

Ε. Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (αγωνίσματα) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) έχει οριστεί το διάστημα από την Δευτέρα 29-6-2020 μέχρι και την Παρασκευή 10-7-2020.

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΓΕΛ_2020

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ_ΕΠΑΛ_2020

 

 

Οι αντιστοιχίες των Τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων των ΑΕΙ για το 2020-21

Με αρκετές και σημαντικές αλλαγές το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την απόφαση με την οποία καθορίζει τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των ΑΕΙ για το 2020-21.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν μετεγγραφή ή μετακίνηση από ένα Τμήμα σε κάποιο άλλο της επιλογής τους,  θα πρέπει να μελετήσουν πολύ καλά τις διατάξεις του νέου νόμου για τις μετεγγραφές, καθώς και τις αντιστοιχίες των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των ΑΕΙ.

ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΔΩ

 

 

Μετεγγραφές 2020-Προσοχή στις αλλαγές που ψηφίστηκαν με το νέο Νόμο 4692/2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις” ΦΕΚ/111/τ.Α΄/12-06-2020

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΆΡΘΡΑ 72 ΈΩΣ 81

του Ν.4692-2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις”

ΦΕΚ /111/τ.A΄/12-06-2020

 

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με έδρα τα Ιωάννινα

Η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως προς το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα διεξαχθούν από 29 Ιουνίου μέχρι και 10 Ιουλίου 2020 (εκτός Σαββατοκύριακου), στο Εθνικό στάδιο “ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ” (Φώτου Τζαβέλλα 18, τηλ. 26510-29168) και στο κολυμβητήριο του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων (8ης Μεραρχίας 24, τηλ. 26510-35603) σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται στην παρούσα εγκύκλιο.

 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής
δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

  • Δύο (2) Φωτογραφίες ταυτότητας (πρόσφατες και όμοιες).

  • ακτινογραφία θώρακα (με ιατρική γνωμάτευση)ι καρδιογράφημα (με ιατρική γνωμάτευση) και

    βεβαίωση οπτικής οξύτητας (με ιατρική γνωμάτευση).

Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να είναι πρόσφατες και να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή από ιδιώτη ιατρό. (Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους).

  • το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης)) όπου αναγράφεται ο

    κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.

  • Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19,σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό.                       

  • Η  Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης

«Αθλητισμός & COVID 19» 

και στην ενότητα

«Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΠΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές κ.α.»

https: //gga.gον.gr/cοmponent/content/article/278-coνid/2981-coνid19-sports

 

Παράλληλα με την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών στην επιτροπή, οι υποψήφιοι καταθέτουν αίτηση στην οποία δηλώνουν τα τρία {3) από τα τέσσερα {4) αγωνίσματα στα οποία επιθυμούν να εξετασθούν [σφαιροβολία, άλμα σε μήκος, δρόμος (400 μ. αγόρια- 200 μ. κορίτσια), κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο)] και εφοδιάζονται με το Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η δήλωση αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εξέτασης των αγωνισμάτων.

Η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστριών/των στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το 2020

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδόθηκε η ανακοίνωση πρόσκλησης για την εισαγωγή σπουδαστριών/των στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού της χώρας για το 2020, καθώς και ο κανονισμός εισαγωγής στις σχολές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις τους από τις 16/06/2020 έως τις 16/07/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://eisaen.hcg.gr/

και στη συνέχεια να υποβάλουν μια σειρά δικαιολογητικών στις πλησιέστερες του τόπου κατοικίας τους Λιμενικές Αρχές.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

 

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφών-Μετεγγραφών και ανανεώσεις μαθητών για το σχ. έτος 2020-21

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή  να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/-τριών την Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο ΠΣ myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes».

Σε περίπτωση ενήλικων μαθητών/-τριών, Ηλεκτρονική Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool (ως κηδεμόνες του εαυτού τους).

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ αναλυτικά τη διαδικασία

 

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το σχ. έτος 2020-21

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου με πολλές αλλαγές, όπως τα Λατινικά από τη Β΄ Τάξη, αύξηση των ωρών της Φυσικής Αγωγής, της Πληροφορικής, των Αγγλικών, την εισαγωγή του μαθήματος της Ιστορίας για την ΟΠ των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής και των Μαθηματικών για την ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Την κατάργηση τω Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, των μαθημάτων επιλογής στην Α΄ Τάξη, του μαθήματος Σύγχρονος Κόσμος, αλλά και την μείωση των ωρών στα μαθήματα των ΟΠ, που από 7ωρα γίνονται 6ωρα

ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων για το σχ. έτος 2020-21

 

 

Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου

1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool
4. Ωράριο Εκπαιδευτικών
5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
8. Παραρτήματα νηπιαγωγείων

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος

Η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων για το σχ. έτος 2020-21

 

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

1. Ωρολόγια προγράμματα
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ωράριο εκπαιδευτικών
4. Αναθέσεις μαθημάτων
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Διδακτικά Βιβλία
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
10. Σχολικές Βιβλιοθήκες
11. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος

1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων:
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοήμερου
3. Πρωινή Ζώνη
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
5. Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία
6. Διατροφική Αγωγή στο ολοήμερο πρόγραμμα
7. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Γ. Λήξη Διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2019-2020

Δ. Έκδοση Τίτλων Σπουδών και Τίτλων Προόδου

 

Η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

Νόμος ΦΕΚ 4692/111/τ. Α΄/12-06-2020: Αναβάθμιση σχολείου και άλλες διατάξεις

 

Δείτε εδώ το νέο νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στα ωρολόγια προγράμματα και στις μετεγγραφές φοιτητών.