Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020

 

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά  τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν στους/στις υποψηφίους/ες (μαθητές/τριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι/ες θα υποβάλουν Αίτηση – Δήλωση για να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στις Σχολές ή τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!    

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/ριες και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση πρέπει να υποβάλουν – αποστείλουν με email τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειο υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή  στις πανελλαδικές εξετάσεις, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης, δηλαδή ως 9 Απριλίου 2020.

Τα δικαιολογητικά τα αποστέλλουν με email, μαζί με την Αίτηση-Δήλωση, αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο και συμπληρώνουν ΝΑΙ στο τελευταίο κουτάκι της Α-Δ. Ειδικά οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), μπορούν να υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο στα οικεία Λύκεια μέχρι τέλος Απριλίου.
Οι γνωματεύσεις που έχουν χορηγηθεί κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ, από τα ΚΕΣΥ, τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και από τα
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα άλλων Υπουργείων θα υποβληθούν από τους υποψηφίους στο Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις με νεότερες οδηγίες προκειμένου να
γίνει ο σχετικός έλεγχος από τους Διευθυντές των Λυκείων.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα, καθώς και για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση, στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι/ες των πανελλαδικών
εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, δηλαδή η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών αφορά υποχρεωτικά και τις πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προτάσεις για τη διαχείριση του άγχους στην εποχή του “Μένουμε Σπίτι”

 

Από την ψυχολόγο του ΚΕΣΥ Θεσπρωτίας κ. Δήμητρα Γιαμαλίδου, μερικές προτάσεις για την ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων, εκπαιδευτικών και γονιών.

Τα αυξανόμενα κρούσματα του νέου τύπου κορωνοϊού, Covid -19 και ο παγκόσμιος χαρακτήρας που έχει λάβει η μετάδοσή του έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας.

Είναι σημαντικό οι γονείς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται με τη φροντίδα των παιδιών και των εφήβων να είναι καλά ενημερωμένοι για το νέο τύπο κορωνοϊού, Covid -19, τους κανόνες υγιεινής και προστασίας καθώς και για τις βασικές οδηγίες πρόληψης για την εξάπλωσή του.

Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποιες είναι οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων σε παρόμοιες καταστάσεις και με ποιους τρόπους μπορούν να τους στηρίξουν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της οικογένειας.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Παιδικό Βιβλίο για τον κορονοϊό

Παραμύθι για τον κορονοϊό

Ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων (ΕΚΠΑ)

Οδηγίες Διαχείρισης Άγχους και Ανησυχίας

Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες (ΕΚΠΑ)

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς και σχολεία

 

 

 

 

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία για τη μετάβαση των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

Για τους εκπαιδευτικούς
που κάνουν τη μετάβαση στις νέες μεθόδους διδασκαλίας

Οι τρέχουσες συνθήκες μας αναγκάζουν σε μια ξαφνική, σχεδόν βίαιη, μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε με την ασύγχρονη μορφή της, είτε με τη μορφή διαδικτυακών μαθημάτων. Η πίεση είναι μεγάλη, ειδικά για όσες και όσους δεν είχαν την ανάλογη εξοικείωση στο παρελθόν. Η αλλαγή του τρόπου, του περιεχομένου και των ” διδασκαλίας θέτει υψηλές απαιτήσεις ως προς τον χρόνο εργασίας, την ” και την υπομονή εκπαιδευτικών και μαθητών/φοιτητών, εν μέσω μιας κατάστασης που δοκιμάζει, ούτως ή αλλιώς, την ψυχική αντοχή όλων μας.

Να μερικές σκέψεις συμβουλές που ίσως βοηθήσουν:

  • Ας είμαστε επιεικείς με τους εαυτούς μας, τους συναδέλφους, το διοικητικό προσωπικό, αλλά και τους μαθητές/φοιτητές μας ΟΛΟΙ είμαστε υπό πίεση, ακόμη και όσοι δείχνουν πιο συγκροτημένοι και ψύχραιμοι.

  • Όσες/οι έχουν εμπειρία στις νέες τεχνολογίες ή σε παιδαγωγικές μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, που μπορούν να βοηθήσουν στην επιχειρούμενη μετάβαση, ας μοιραστούν με τους/τις συναδέλφους τους μερικές χρήσιμες οδηγίες, χωρίς να περιμένουν πρώτα να ερωτηθούν. Σε ασαφείς καταστάσεις, δε γνωρίζουμε καν τι ερωτήσεις χρειάζεται να θέσουμε…

  • Με τη διαδικτυακή εκπαίδευση δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε την αίθουσα διδασκαλίας και δεν χρειάζεται να στοχεύουμε σε αυτό το πρότυπο. Η μετάβαση της διδασκαλίας ενός μαθήματος σε ένα μοντέλο εξ αποστάσεως μάθησης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποκλείει τη δυνατότητα αριστείας. Ας αντικαταστήσουμε τις υψηλές προσδοκίες απόδοσης (της δικής μας και των μαθητών/φοιτητών μας) με ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους.

  • Σε πρώτη φάση, ο σημαντικότερος στόχος δεν είναι μαθησιακός. Το σημαντικότερο είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές/φοιτητές μας να ανακτήσουν ένα αίσθημα ομαλότητας. Να τους βοηθήσουμε να βάλουν ένα πρόγραμμα στην καθημερινότητά τους και να οργανώσουν το χρόνο τους γύρω από τα μαθησιακά τους καθήκοντα, αντί να τον αφιερώνουν κατά κύριο λόγο στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο.

  • Ας βοηθήσουμε τους μαθητές/φοιτητές βήμα βήμα να αισθανθούν άνετα με τον νέο τρόπο διδασκαλίας. Στην αρχή ας κάνουμε λιγότερες ή πιο απλές αναθέσεις εργασιών. Ας τους δώσουμε τον χρόνο να εξοικειωθούν με τη χρήση και λειτουργία της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τότε, μπορούμε να τους ζητήσουμε κάτι παραπάνω.

  • Ως προς τους μαθησιακούς στόχους, ας βάλουμε προτεραιότητες τι χρειάζεται πραγματικά να μάθουν ή να κάνουν οι μαθητές/φοιτητές στον επόμενο μήνα. Αυτό είναι δύσκολο, αλλά θα μας βοηθήσει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας σε ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους.

  • Ας ανακοινώσουμε στους μαθητές/φοιτητές ποιες είναι οι ώρες συνεργασίας μας και πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας (Skype, email, πλατφόρμα ή άλλο μέσο). Ας τους ενθαρρύνουμε να επικοινωνούν μαζί μας για οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να αντιμετωπίζουν.

  • Ας τους ενθαρρύνουμε ακόμα να χρησιμοποιούν τους χώρους σύντομης συζήτησης (chat rooms) για να θέτουν ερωτήσεις, να εκφράζουν τη γνώμη τους ή να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μαζί μας. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν, ακόμη και σε όσους είναι πιο διστακτικοί. Μπορούμε να συζητήσουμε τα σχόλιά τους και να μάθουμε από αυτά.

  • Ας κρατήσουμε τον δίαυλο επικοινωνίας ανοικτό και με τους γονείς των μαθητών. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού βασίζεται στη δική τους συνεργασία. Ας μη τη θεωρούμε δεδομένη: οι γονείς από την πλευρά τους έχουν να διαχειριστούν αρκετές δυσκολίες στην οργάνωση της οικογενειακής ζωής, ενώ πολλές φορές εκτός απ’ τον μαθητή μας έχουν κι άλλα παιδιά που πρέπει να στηρίξουν, όχι μόνο μαθησιακά, αλλά και ψυχολογικά.

Η επόμενη μέρα ας μας βρει όλες και όλους σωματικά και ψυχικά υγιείς, με περισσότερη γνώση, σοφία και εκτίμηση για το αγαθό της ζωής και για τη δια ζώσης επικοινωνία την οποία προσωρινά στερούμαστε

 

Εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών/τριων από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκδόθηκε απο το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος για το τρόπο με τον οποίο μπορεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό που υπηρετεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και υπό τον συντονισμό των Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων που υπηρετεί, να βοηθήσει εξ αποστάσεως μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς στο παρόν χρονικό διάστημα. 

 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

 

 

Υποψήφιοι πανελλαδικών 2020 πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις

 

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων.

 

Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

 

 

Υποψήφιοι πανελλαδικών 2020 με το 10% των θέσεων

 

 

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2018 ή το 2019 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ).

 

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο.

 

 

Υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πανελλαδικών 2020

Οι υποψήφιοι με το ΝΕΟ ΓΕΛ, ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά, πρέπει ως τις 9 Απριλίου να συνυποβάλουν-αποστείλουν με email στο Λύκειό τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει και ΕΦΟΣΟΝ βέβαια δεν τα έχουν ήδη καταθέσει στο Λύκειό τους.

 

Υποψήφιοι για Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ 2020

Οι υποψήφιοι ΝΕΟ ΓΕΛ, ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, που ενδιαφέρονται γαι τα τρία μουσικά Τμήματα δηλαδή, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα, θα πρέπει να υποβάλλουν και να αποστείλουν με email επιπλέον Αίτηση Δήλωση στο Λύκειό τους αφού διαβάσουν και τον κατάλογο μουσικών οργάνων (ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ) στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΝΕΟ ΓΕΛ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ

 

 

Τα έντυπα των ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ των ΕΠΑΛ 2020

Ακολουθούν οι εγκύκλιοι του Υπουργείου για τις Αιτήσεις Δηλώσεις των υποψηφίων ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020, τα έντυπα των Αιτήσεων που πρέπει να υποβάλλουν, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης τους.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ

ΛΥΚΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ