ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΦΩΚΙΔΑΣ

Άρθρα για Δεκέμβριος, 2018

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

220703/Δ3/21-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αναδιοργάνωση δομής

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Φωκίδας πρόκειται να αναδιαμορφώσει το παρόν ιστολόγιο προκειμένου να ενημερώνει για τις αρμοδιότητες, τις δράσεις του, τη διαδικασία διενέργειας αξιολογήσεων και έκδοσης αξιολογικών εκθέσεων-γνωματεύσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4547/2018). Εν αναμονή της διαμόρφωσης των σχετικών εντύπων (αιτήσεων αξιολόγησης, έκδοσης αξιολογικών εκθέσεων-γνωματεύσεων) σας ενημερώνουμε… (συνέχεια…)