ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΦΩΚΙΔΑΣ
11 Δεκ 2018

Αναδιοργάνωση δομής

Συντάκτης: ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΦΩΚΙΔΑΣ | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Φωκίδας πρόκειται να αναδιαμορφώσει το παρόν ιστολόγιο προκειμένου να ενημερώνει για τις αρμοδιότητες, τις δράσεις του, τη διαδικασία διενέργειας αξιολογήσεων και έκδοσης αξιολογικών εκθέσεων-γνωματεύσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4547/2018).
Εν αναμονή της διαμόρφωσης των σχετικών εντύπων (αιτήσεων αξιολόγησης, έκδοσης αξιολογικών εκθέσεων-γνωματεύσεων) σας ενημερώνουμε ότι προσωρινά δε θα είναι δυνατή η παραλαβή νέων αιτήσεων για αξιολόγηση των μαθητών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.