Αναδιοργάνωση δομής

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Φωκίδας πρόκειται να αναδιαμορφώσει το παρόν ιστολόγιο προκειμένου να ενημερώνει για τις αρμοδιότητες, τις δράσεις του, τη διαδικασία διενέργειας αξιολογήσεων και έκδοσης αξιολογικών εκθέσεων-γνωματεύσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4547/2018).
Εν αναμονή της διαμόρφωσης των σχετικών εντύπων (αιτήσεων αξιολόγησης, έκδοσης αξιολογικών εκθέσεων-γνωματεύσεων) σας ενημερώνουμε ότι προσωρινά δε θα είναι δυνατή η παραλαβή νέων αιτήσεων για αξιολόγηση των μαθητών.

Δημιουργός: ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΦΩΚΙΔΑΣ

Το Κέντρο Διεπιστημονικής  Αξιολόγησης  Συμβουλευτικής  και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Φωκίδας λειτουργεί στην Άμφισσα και αποτελεί οργανική μονάδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Αποστολή του είναι  η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Φωκίδας για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.


Περισσότερες πληροφορίες

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση