Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Πανελλαδικές εξετάσεις 2021

 • Έγγραφο Φ.251/137862/Α5/12-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με Θέμα «Διαβίβαση Υπουργικών Αποφάσεων»
 • Εγκύκλιος Φ.152/130807/ Α5/29-9-2020: «Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»
 • Υ.Α. 94893/Δ2/17-07-2020: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020

 •  Υ.Α. Φ.251/ 60473/Α5/21-05-2020: “Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών”
 • 1728/20/961132/11-05-2020 Προκήρυξη:  «Διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (για ήδη υπηρετούντες αστυνομικούς).
 • 2421.1/26679/20/08-05-2020 απόφαση με θέμα «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»
 • 12/08-05-2020 Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]
 • Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020
 • Δελτίο τύπου 27-03-2020 με θέμα: “Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020”
 • Εγκύκλιος Φ.251/9398/Α5/23-01-2020 με θέμα: “Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα”
 • Υ.Α. Φ.253/11812/Α5/28-01-2020 : “Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70)”.
 • Εγκύκλιος Φ.251/9343/Α5/23-01-2020 με θέμα: “Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα”
 • Εγκύκλιος Φ.251/171726/Α5/4-11-2019 με θέμα: “Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)”.

Πανελλαδικές εξετάσεις 2019

 • Υπουργική Απόφαση 104100/Ζ1/27-06-2019 (ΦΕΚ 2656/ τ. Β΄/01-07-2019) με θέμα: “Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020”
 • Υπουργική Απόφαση  Φ.253/83130/Α5/24-05-2019 (ΦΕΚ 1909/ τ. Β΄/28-05-2019) με θέμα: “Τροποποίηση της Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων”
 • Υπουργική Απόφαση Φ.253/80503/Α5/21-05-2019 (ΦΕΚ 1907/ τ. Β΄/28-05-2019) με θέμα: “Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017
  (ΦΕΚ 2995 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων”
 • Υπουργική Απόφαση Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 (Φ.Ε.Κ. 1904/τ. Β΄/28-05-2019) με θέμα: “Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής”.

 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

 

Εγκύκλιοι

 • Εγκύκλιος 43143/ΓΔ4/03-04-2020 με θέμα: “Συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού”

 

Μελέτες

 

Έντυπα

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση