ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΦΩΚΙΔΑΣ

Άρθρα για Ιούλιος, 2020

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ίδρυση Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Άμφισσας

Υ.Α. 91779/Δ3/14-07-2020