Συμμετοχή του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε επιμορφωτική συνάντηση

Δημοσιευμένο στις 22 Μαρτίου 2012 Κατηγορία: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΔΔΥ από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Το προσωπικό του Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) Ν. Χανίων, με τη συνεργασία του Δήμου Χανίων, συμμετείχε σε επιμορφωτική συνάντηση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17-3-2012, σε αίθουσα του Δήμου Χανίων, από μέλη της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού […]