Προσδοκίες Γονέων/ Ζαχαρένια Μαυράκη

Δημοσιευμένο στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Αρθρογραφία από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία στις Ξένες Γλώσσες, Μουσική και Καλλιτεχνικά Μαθήματα

Δημοσιευμένο στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Νομοθεσία από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η διαδικασία αξιολόγησης μαθητών με αναπηρία στις Ξένες Γλώσσες, τη Μουσική και τα Καλλιτεχνικά Μαθήματα.  Αξιολογηση

Παραπομπή μαθητών για διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Δημοσιευμένο στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Νομοθεσία από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η διαδικασία παραπομπής των μαθητών που οι γονείς τους επιθυμούν να αξιολογηθούν για διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών exetaseis

Παιδαγωγική Περιγραφική Έκθεση (Νηπιαγωγείο)

Δημοσιευμένο στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η περιγραφική παιδαγωγική έκθεση η οποία απευθύνεται σε νηπιαγωγούς οι οποίοι έχουν εντοπίσει δυσκολίες στη διαδικασία μάθησης ενός μαθητή τους. Επισημαίνουμε ότι σε Νηπιαγωγείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συμμετέχει υποχρεωτικά στην Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (αν υπάρξει ανάγκη μπορεί να συμπληρωθεί χωριστή ΠΠΕ)PPE

Aίτηση για το Νηπιαγωγείο

Δημοσιευμένο στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η αίτηση αξιολόγησης για μαθητές προνήπιου/ νηπίου. Η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς και αποστέλλεται μέσω της σχολικής μονάδας στο ΚΕΔΔΥ. Κρίνεται σκόπιμο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς να αντιμετωπίζονται ενδοσχολικά αρχικά σε συνεργασία με τους γονείς και τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.  Μόνο όταν δεν υπάρχει βελτίωση, […]

Καθηκοντολόγιο

Δημοσιευμένο στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Νομοθεσία από ΚΕΔΔΥ Χανίων

καθηκοντολόγιο

Νόμος 3699/2008

Δημοσιευμένο στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Νομοθεσία από ΚΕΔΔΥ Χανίων