ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Δημοσιευμένο στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 Κατηγορία: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΔΔΥ από ΚΕΔΔΥ Χανίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΠΑΠ ΧΑΝΙΩΝ

Δημοσιευμένο στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 Κατηγορία: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΔΔΥ από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Ο ρόλος του ΚΕΔΔΥ στην πρώιμη παρέμβαση