Μηνιαίο Ιστορικό: Οκτώβριος 2021

Pop Art Πορτρέτα και…το άλλο μου μισό!

Pop Art Πορτρέτα και…το άλλο μου μισό!

 

 

Πολιτιστικό πρόγραμμα “Ιστορίες «δραπετεύουν» μέσα από έργα τέχνης… και μεταμορφώνονται και πάλι σε εικόνες!”

Πολιτιστικό πρόγραμμα “Ιστορίες «δραπετεύουν» μέσα από έργα τέχνης… και μεταμορφώνονται και πάλι σε εικόνες!”

Κατά το σχολικό έτος 202ο-21 οι μαθητές της Δ’ τάξης του ολοήμερου τμήματος του 88ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης υλοποίησαν το πολιτιστικό πρόγραμμα “Ιστορίες «δραπετεύουν» μέσα από …

 
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση