Όλοι μαζί πιο δυνατοί! Μια ομαδική εργασία που μας ενώνει!

Η περίοδος της καραντίνας ήταν δύσκολη για όλους μας και ακόμα πιο πολύ για τα παιδιά. Η διαδικτυακή εκπαίδευση ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία αλλά προσπαθήσαμε …