Εικαστικά Α΄Τρίμηνο – 88ο Δημοτικό Σχ. Θεσσαλονίκης, σχολ. έτος 2015-16