preload

Μπλογκολογία

Στην σελίδα αυτή θα βρείτε μια μικρή λίστα με όρους που σχετίζονται με τα ιστολόγια, τις ιστοσελίδες και το Διαδίκτυο γενικότερα και σύντομους ορισμούς τους. Δηλαδή, κάτι σαν μικρό λεξικό με ορολογίες για τα blog (blog+ορολογία=μπλογκολογία). Φυσικά, δεν είναι σκοπός να παρουσιαστούν όλοι οι όροι σχετικά με τα ιστολόγια και τις ιστοσελίδες. Οι όροι είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά (πρώτα οι αγγλικοί).

Όρος Ορισμός
blog Ένας δικτυακός τόπος με πληροφοριακό περιεχόμενο ή με σκοπό την διεξαγωγή συζητήσεων που αποτελείται από διακριτές ενότητες (αναρτήσεις) οι οποίες συνήθως παρουσιάζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά (η πιο πρόσφατη πρώτα). Ο όρος προκύπτει από την σύντμηση των λέξεων web και log (δηλαδή διαδικτυακό ημερολόγιο). Τα ιστολόγια κατά μία έννοια αποτελούν μια μορφή κοινωνικής δικτύωσης αφού έχουν έντονο τον χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών.
blogger 1) Ο συγγραφέας ενός ιστολογίου. Ένα ιστολόγιο στην απλή του μορφή έχει έναν συγγραφέα αλλά πλέον είναι συνηθισμένο φαινόμενο ένα ιστολόγιο να γράφεται από πολλούς συγγραφείς.

2) Υπηρεσία που παρέχεται στην διεύθυνση www.blogger.com για την φιλοξενία ιστολογίων. Τα ιστολόγια αυτά φιλοξενούνται σε υποτομείς του blogspot.com ή blogspot.gr και η υπηρεσία ανήκει στην Google.

blogosphere Το σύνολο των ιστολογίων ή το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ιστολόγια.
blogroll  Μία λίστα με άλλα ιστολόγια που ο συγγραφέας ενός ιστολογίου προτείνει στους αναγνώστες του παρέχοντας συνδέσμους προς αυτά. Η λίστα εμφανίζεται συνήθως σε μια πλαϊνή στήλη.
browser Βλ. web browser
BuddyPress Αποτελεί ένα πρόσθετο του WordPress με το οποίο προστίθενται χαρακτηριστικά και δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης σε έναν ιστότοπο που βασίζεται στο WordPress. To blogs.sch.gr χρησιμοποιεί το BuddyPress για την υλοποίηση των χαρακτηριστικών των κοινωνικών δικτύων που διαθέτει (εκτεταμένα προφίλ, μηνύματα, φίλοι, ομάδες, συζητήσεις κ.τ.λ.)
comment Στα ιστολόγια δίνεται η δυνατότητα οι αναγνώστες να σχολιάζουν τις αναρτήσεις των συγγραφέων για να ενισχύεται η κοινωνική αλληλεπίδραση.
html Αρχικά των Hypertext Markup Language (στα ελληνικά αποδίδεται ως γλώσσα περιγραφής ιστοσελίδων). Η γλώσσα (υπολογιστή) στην οποία είναι γραμμένες σχεδόν όλες οι ιστοσελίδες. Αποτελείται από ζεύγη ετικετών όπως τα <strong>, </strong> ή <p>, </p> που περιγράφουν τον τρόπο εμφάνισης των διαφόρων αντικειμένων.
http Από τις λέξεις Hypertext Transfer Protocol. Ένα πρωτόκολλο (σύνολο κανόνων) επικοινωνίας για την μεταφορά δεδομένων σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Χρησιμοποιείται στον παγκόσμιο ιστό. Το πρωτόκολλο https (S <– Secure) χρησιμοποιείται για να εδραιώσει μια ασφαλή σύνδεση (τα δεδομένα αποστέλλονται κρυπτογραφημένα).
hyperlink Μια αναφορά σε κάποια άλλα δεδομένα. Οι σύνδεσμοι (ή υπερσύνδεσμοι) στον παγκόσμιο ιστό οδηγούν τον χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες ή σε τμήματα ιστοσελίδων. Ο χρήστης μπορεί να παραπεμφθεί σε αυτά τα δεδομένα συνήθως κάνοντας κλικ πάνω στο κείμενο του συνδέσμου. Οι σύνδεσμοι μπορεί να έχουν και την μορφή εικόνας (ή οτιδήποτε άλλου).
hypertext Οποιοδήποτε κείμενο δεν οργανώνεται με γραμμικό (σειριακό τρόπο) αλλά περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (ή πιο απλά συνδέσμους) που οδηγούν τον αναγνώστη σε άλλα σημεία του κειμένου. Ο όρος χρησιμοποιείται διασταλτικά για να αναφέρεται και στα υπερμέσα (hypermedia) που πέρα από κείμενο περιλαμβάνουν και πολυμέσα (εικόνες, βίντεο, ήχους κ.τ.λ.).
Internet  Οποιοδήποτε σύνολο διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών ονομάζεται διαδίκτυο (με μικρό δ). Το παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο σύνολο πρωτοκόλλων (συγκεκριμένα τα TCP και IP) και συνδέει δισεκατομμύρια συσκευές ονομάζεται Διαδίκτυο (με κεφαλαίο Δ).
link Βλ. hyperlink
modules Στα ιστολόγια πέρα από την κεντρική στήλη στην οποία εμφανίζονται τα άρθρα συνήθως υπάρχει και μία ή περισσότερες πλαϊνές στήλες (δεξιά ή και αριστερά). Οι στήλες αυτές αποτελούνται από τμήματα με ποικίλο περιεχόμενο. Τα τμήματα αυτά ονομάζονται modules και ο εκάστοτε συγγραφές μπορεί να προσαρμόσει το ιστολόγιό του προσθέτοντας, αφαιρώντας ή τροποποιώντας αυτά τα modules.
multimedia Οποιοδήποτε περιεχόμενο συνδυάζει πολλές διαφορετικές μορφές. Συνήθως ο συνδυασμός κειμένου, εικόνας,βίντεο, ήχων, κινούμενης εικόνας (animation). Ο όρος χρησιμοποιείται διασταλτικά και για οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν έχει την μορφή κειμένου.
pingback Μια μέθοδος με την οποία οι συγγραφείς ιστολογίων και οι αναγνώστες τους λαμβάνουν ειδοποίηση όταν κάποιο άλλο ιστολόγιο περιλαμβάνει συνδέσμους προς το αρχικό. Η μέθοδος pingback αποτελεί βελτίωση του trackback και σε μεγάλο βαθμό είναι απαλλαγμένη από το πρόβλημα του spam.
post Οποιαδήποτε καταχώριση σε ένα ιστολόγιο.
RSS Από τις λέξεις Rich Site Summary – εγώ το ήξερα ως Really Simple Syndication (Πολύ Απλή Αναδιανομή). Ένα σύνολο τεχνολογιών για να δημοσιεύονται πληροφορίες που ανανεώνονται συχνά (όπως ένα ιστολόγιο). Στους χρήστες παρέχεται ένας σύνδεσμος που οδηγεί σε ένα αρχείο τύπου XML το οποίο παρέχει τα πλήρη δεδομένα (π.χ. άρθρα) ή περιλήψεις τους και πληροφορίες για αυτά (συντάκτης, ώρα δημοσίευσης κ.τ.λ.). Για την ανάγνωση αυτών των ροών δεδομένων χρησιμοποιούνται είτε ειδικά προγράμματα RSS Readers είτε άλλα προγράμματα που ενσωματώνουν τέτοιες δυνατότητες (π.χ. Mozilla Firefix, Mozilla Thunderbirb, Microsoft Outlook κ.ά.).
SEO Από τις λέξεις Search Engine Optimization (βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης). Σύνολο τεχνικών και κανόνων ώστε οι ιστοσελίδες (ή τα ιστολόγια) να κατατάσσονται σε όσο το δυνατόν υψηλότερες θέσεις από τις μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα η συμπλήρωση των πεδίων alt, rel και title στα στοιχεία HTML, η εμφάνιση των λέξεων κλειδιών στον τίτλο της ιστοσελίδας αλλά και στο κείμενό της χωρίς να πλημμυρίζουμε την σελίδα με αυτούς τους όρους, η ύπαρξη κατάλληλων ετικετών τύπου h1, h2 και η ύπαρξη συνδέσμων προς την ιστοσελίδα μας με την χρήση κατάλληλων λέξεων κλειδιών (αυτό εξαρτάται από όλους τους άλλους). Τα παραδείγματα για τους τίμιους (white hat) μάγους. Οι επιτήδειοι (black hat) μάγοι κάνουν ότι μπορούν για να ξεγελάσουν τις μηχανές αναζήτησης και να προσελκύσουν ανυποψίαστους χρήστες που πέφτουν σε άσχετο περιεχόμενο.
SEF URLs Βλ. URL rewriting
site Βλ. web site
spam Συνήθως αναφέρεται στο spam mail (ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία). Στον χώρο των ιστολογίων το κυριότερο πρόβλημα είναι τα spam links. Δηλαδή διαφημιστικές, κακόβουλες και γενικά ανεπιθύμητες (μη θεμιτές και παράτυπες) προσθήκες συνδέσμων στα σχόλια των άρθρων συνήθως μέσω αυτοματοποιημένων προγραμμάτων.
theme Ένα σύνολο γραφικών ρυθμίσεων που μπορεί να περιλαμβάνει χρώματα, σχήματα, εικόνες, εικονίδια, γραμματοσειρές και γενικά οτιδήποτε αφορά το γραφικό περιβάλλον χρήσης. Τα θέματα εφαρμόζονται σε ένα ιστολόγιο ώστε να αλλάξουν τον τρόπο εμφάνισής του (το λεγόμενο look and feel) και πολλές φορές είναι προσαρμόσιμα.
trackback Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στα ιστολόγια  με την οποία ο δικτυακός τόπος των ιστολογίων (και κατ’επέκταση ο συγγραφές και οι αναγνώστες ενός ιστολογίου) ενημερώνονται για αναρτήσεις σε άλλα ιστολόγια που περιέχουν συνδέσμους προς το αρχικό. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων και η παρακολούθηση διαφόρων θεμάτων των οποίων η συζήτηση μπορεί να επεκτείνεται σε πολλά ιστολόγια. Συχνά γίνεται κατάχρηση της μεθόδου ώστε κακόβουλοι χρήστες να εισάγουν συνδέσμους spam στα ιστολόγια για αυτό και έχει δημιουργηθεί η νεότερη μέθοδος pingback.
URL Από τις λέξεις Uniform Resource Locator. Μια αναφορά σε κάποιο αντικείμενο ενός δικτύου υπολογιστών καθώς και ο προσδιορισμός του τρόπου ανάκτησής του. Η διεύθυνση ενός οποιουδήποτε αντικειμένου ενός δικτύου υπολογιστών (μιας ιστοσελίδας, μιας εικόνας, ενός υπολογιστή, του email ενός χρήστη κ.τ.λ.). Τα URLs είναι διευθύνσεις σε μορφή κατάλληλη για χειρισμός από ανθρώπους. Συνήθως αποτελούνται από ένα πρωτόκολλο (τρόπος ανάκτησης), ένα όνομα υπολογιστή (domain name) και μια διαδρομή φακέλου μαζί με ένα όνομα αρχείου. Π.χ. η ιστοσελίδα αυτή έχει URL το https://blogs.sch.gr/katevaoglou/blogology/ όπου http είναι το πρωτόκολλο, blogs.sch.gr είναι το όνομα του υπολογιστή και katevaoglou/blogology/ είναι η διαδρομή (λείπει το όνομα αρχείου).
URL rewriting Στους ιστότοπους με δυναμικό περιεχόμενο, όπως τα ιστολόγια, οι διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων συνήθως περιέχουν πολλά ειδικά σύμβολα και αριθμούς (π.χ. https://blogs.sch.gr/katevaoglou/index.php?p=123). Αυτή η μορφή των διευθύνσεων είναι δύσχρηστη για τους ανθρώπους αλλά και δυσκολεύει τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google) γιατί δεν προσφέρει ενημέρωση για το πραγματικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων όπως θα έκανε μια στατική ιστοσελίδα που θα είχε ένα όνομα και θα εμφανιζόταν μέσα σε κάποιο φάκελο (π.χ. https://blogs.sch.gr/katevaoglou/2015/03/30/programming). Η τεχνική με την οποία οι διευθύνσεις URL εμφανίζονται στον έξω κόσμο ξαναγραμμένες πιο απλά, πιο κατανοητά και μικρότερες ονομάζεται URL rewriting, γίνεται αυτόματα από μία rewrite engine ενσωματωμένη στον web server (εξυπηρετητή) και οι νέες, απλοποιημένες διευθύνσεις URL ονομάζονται SEF URLs (Search Engine Friendly URLs).
web browser Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την προβολή ιστοσελίδων και την περιήγησή μας στον παγκόσμιο ιστό. Τα πιο γνωστά σήμερα είναι τα Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari και Opera.
web page Ένα έγγραφο του παγκόσμιου ιστού που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου και πολυμέσων(εικόνες, βίντεο, ήχων κ.τ.λ.). Τυπικά αποτελείται από υπερκείμενο καθώς συνήθως περιλαμβάνει συνδέσμους (υπερσυνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες.
web site Ένα σύνολο από σχετιζόμενες ιστοσελίδες (που συνήθως συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους) και βρίσκονται υπό το ίδιο όνομα χώρου (domain name). Για παράδειγμα όλες οι ιστοσελίδες στο opensoft.sch.gr αποτελούν ένα web site. Το σύνολο όλων των δημόσια προσβάσιμων web sites αποτελεί αυτό που ονομάζουμε παγκόσμιο ιστό.
WordPress Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) με το οποίο μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας δυναμικές ιστοσελίδες και να τις διαχειριστείτε. Πιο απλά μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας ιστότοπο ή ιστολόγιο με απλό και εύκολο τρόπο χωρίς να χρειάζονται γνώσης προγραμματισμού ή HTML εστιάζοντας στο περιεχόμενο. Το WordPress είναι ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν. Το blogs.sch.gr είναι φτιαγμένο με το WordPress. Επίσημη ιστοσελίδα του WordPress είναι το wordpress.org (ή το el.wordpress.org για ελληνικά).
world wide web Ένα πληροφοριακό σύστημα που αποτελείται από το σύνολο των ιστοσελίδων που είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου. Οι ιστοσελίδες του παγκόσμιου ιστού συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμων δημιουργώντας ένα τεράστιο υπερκείμενο.  Συντομογραφία www. Εφευρέτης του ο Sir Tim Berners-Lee, στο CERN από το 1989.
αναδρομή Βλ. αναδρομή
ανάρτηση Βλ. post
άρθρο Βλ. post
Διαδίκτυο Βλ. Internet
δυναμική ιστοσελίδα Μια δυναμική ιστοσελίδα ελέγχεται από ένα πρόγραμμα που τρέχει στον εξυπηρετητή (web server) και κατασκευάζεται (συντάσσεται) την στιγμή που ζητείται με βάση κάποιες παραμέτρους που έχουν σταλεί στο πρόγραμμα από την μεριά του πελάτη-client (αυτού που θέλει να δει την ιστοσελίδα). Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις δυναμικές ιστοσελίδες είναι αποθηκευμένες σε βάσεις δεδομένων στην πλευρά του εξυπηρετητή (web server) και όχι σε απλά αρχεία με περιεχόμενο στην γλώσσα HTML όπως στις στατικές ιστοσελίδες. Οι δυναμικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που το περιεχόμενο ενός ιστότοπου αλλάζει συχνά όπως στα ιστολόγια.
θέμα (εμφάνισης) Βλ. theme
ιστολόγιο Βλ. blog
ιστοσελίδα Βλ. web page
ιστότοπος Βλ. web site
ιστοχώρος Βλ. web site
μονάδες Βλ. modules
μόνιμοι σύνδεσμοι Βλ. URL rewriting
μπλογκ Βλ. blog
παγκόσμιος ιστός Βλ. world wide web
περιηγητής Βλ. web browser
πολυμέσα Βλ. multimedia
σύνδεσμος Βλ. hyperlink
σχόλιο Βλ. comment
υπερκείμενο Βλ. hypertext
υπερσύνδεσμος Βλ. hyperlink
φυλλομετρητής Βλ. web browser

Στα σχόλια μπορείτε να προτείνετε διορθώσεις, όρους και ορισμούς για προσθήκη ή να ζητήσετε την προσθήκη κάποιου όρου.

Αφήστε μια απάντηση

 Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top