Μετάβαση στα σχόλια

Λευκό Κείμενο Εργασίας της Δράσης Μάθηση 2.0 plus (μετα-τελική έκδοση) 25 Ιανουαρίου 2013

Συντάκτης: Ιωάννα Χαρδαλούπα | κατηγορίες: teacher| web 2.0 tools| Βράβευση| μάθηση 2.0
2 σχόλια

H δράση Μάθηση 2.0 plus έχει προχωρήσει σε μελέτη και καταγραφή της στάθμης καινοτομικών πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 με αποτέλεσμα λευκό κείμενο εργασίας (white paper) , το οποίο έχει σκοπό να βοηθήσει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας για τις προσπάθειες εκπαίδευσης και μάθησης 2.0, καθώς και στον διάλογο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευσης και μάθησης 2.0 στην Ελλάδα. (…  συνέχεια εδώ)

Στις σελίδες 561-568 παρουσιάζεται το σχέδιο εργασίας, που υλοποιήθηκε κατά το σχο. έτος 2011-2012 από την Β’ Λυκείου (τότε) του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών.

[Επιπλέον πληροφορίες  εδώ κι εδώ ]

– 2 0 1 3 :-) 3 Ιανουαρίου 2013

Συντάκτης: Ιωάννα Χαρδαλούπα | κατηγορίες: web 2.0 tools| Γενικά
2 σχόλια

Καλή Χρονιά!!! Πρώτα υγεία και μετά… ότι επιθυμεί ο καθένας μας και θέλει πολύ,
ας το βρεί/υλοποιήσει/πραγματοποιήσει/απολαύσει κλπ. το 2013  😉 !

Frohes 2013

http://www.thinglink.com/scene/344133669557895168 : Μια καλή συνάδελφος “συνέλλεξε” τις δικές της επιτυχίες για το 2012 και τις μοιράζομαι, για να … μας παρακινήσουν  σε καλύτερα,  υψηλότερα , ωραιότερα  “όνειρα”  🙂 !

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση