Άρθρα: Μάιος 5, 2015

Μας αρέσουν πολύ και έχουν πάρα πολλές επιλογές: Αφού μπείτε στο πρώτο παιχνίδι, επιλέγετε το Grade K, κυρίως. Από το δεύτερο ψηφιακό παιχνίδι επιλέγετε το Preschool  ή  Kindergarden Επίσης κατεβάζετε το Tuxmath, πολύ καλό παιχνίδι για τα μαθηματικά.