Άρθρα: Νοέμβριος 21, 2014

 Ημέρα συνεργασίας με τους γονείς, (σχολική χρονιά 2014-15)  Κάθε δεύτερη και τέταρτη Πέμπτη το μεσημέρι, γονείς και κηδεμόνες των παιδιών του 2ου κλασικού τμήματος μπορούνε να έρχονται στο νηπιαγωγείο, μετά το σχόλασμα (από τις 12:30 έως τις 2:00) για οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με το παιδί τους.  Επίσης, μετά από πρότερη συνεννόηση, η συνάντηση μπορεί να […]