Άρθρα σχετικά με το ‘Featured’ Κατηγορία

Sexting: φαινομενολογία, πρόληψη και προτάσεις για δομικές πολυεπίπεδες παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολικής κοινότητας : 2012-07-15

H ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών φέρνει συχνά αντιμέτωπους τους εκπαιδευτικούς με νέα, σύνθετα, ηθικά διλήμματα αναφορικά με ζητήματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας και δικαιωμάτων των μαθητών. Την κατάσταση, συχνά, επιβαρύνουν και ελλείψεις σε επίπεδο καθοδήγησης και θεσμικής κατοχύρωσης από την πλευρά της πολιτείας (νομοθεσία), την πλευρά της εκπαίδευσης (εγκύκλιοι) και από την πλευρά της μικρο-διοίκησης (εσωτερικός κανονισμός σχολείου). Παρά την καθολική απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές στο σχολικό πλαίσιο – όπως προκύπτει από την απόφαση 132328/Γ2/7-12-2006 – εντούτοις δεν είναι λίγοι οι μαθητές τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και δη smartphones, iphones, καθώς και άλλα μέσα που επιτρέπουν τη μεταφορά και αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως ipod, mp3 player, ipad, notebooks, laptop κ.α..

Κάποια στοιχεία που προκύπτουν για τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε παιδιά 8-15 ετών στην Ελλάδα, είναι ότι το 72% των παιδιών – και μάλιστα στις ηλικίες 12-15 το ποσοστό φτάνει το 94% – χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο στην καθημερινότητά του. Ειδικότερα, το 17% ανέφερε ότι στέλνει εικονομηνύματα (MMS) και το 28% ανέφερε ότι λαμβάνει MMS (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2009). Μέσα από τις χρήσεις και τις εφαρμογές των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων αλλά και των νέων τεχνολογιών, όπως αναφέρονται και πιο πάνω, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να στέλνουν τόσο μέσω της κινητής τηλεφωνίας όσο και μέσω του διαδικτύου από ψηφιακά μηνύματα μέχρι φωτογραφίες και βίντεο σε πολλαπλούς αποδέκτες. Όσα προαναφέρθηκαν αυξάνουν εκθετικά την πολυπλοκότητα των ηθικών, νομικών, και δεοντολογικών ζητημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί που έχουν την ευθύνη να διαπαιδαγωγήσουν μαθητές σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Ορισμός

Προσπαθώντας να τοποθετηθούμε με ένα εννοιολογικό ορισμό για το «sexting» θα το ορίσουμε ως την πράξη αποστολής / λήψης/ διατήρησης μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου με φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό είτε μέσω κινητού τηλεφώνου είτε μέσω άλλου μέσου ψηφιακής τεχνολογίας. Ενώ το sexting στα πλαίσια του σχολείου εμφανίζεται περισσότερο μέσα από τη χρήση κινητών τηλεφώνων ωστόσο με τη διείσδυση του διαδικτύου σε κάθε σύγχρονη συσκευή (κινητά τηλέφωνα, notebook κ.α.) τα μηνύματα σεξουαλικής απεικόνισης (sexts) δύναται να μεταδίδονται μέσω e-mail αλλά και μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Η βασική διάκριση ανάμεσα στη διακίνηση πορνογραφικού ή οιονεί πορνογραφικού υλικού και των sexts «υβριδικά σεξομηνύματα» (Μπαμπινιώτης, προσωπική επικοινωνία 9 Ιουλίου 2012) είναι ότι τα υβριδικά σεξομηνύματα σε πρώτο επίπεδο διακίνησης παράγονται και διαδίδονται με τη βούληση του απεικονιζόμενου προσώπου (εμπρόθετα).

Όπως προκύπτει από τη μελέτη των Strassberg et al. (2012), σε δείγμα εφήβων στο λύκειο στις Η.Π.Α. περίπου το 20% των συμμετεχόντων αναφέρει ότι έχει στείλει σε άλλους μια δική του φωτογραφία, σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ αντίστοιχα το 25% που έχει λάβει αντίστοιχο υλικό, το προώθησε και σε άλλους εφήβους. Αντίστοιχες ποσοστιαίες ανάλογές εντοπίζουμε και στη μελέτη National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy and CosmoGirl.com (2008) και στη μελέτη του Thomas, (2009). Δυστυχώς για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και θα πρέπει να διεξαχθεί στρωματοποιημένη μελέτη σε εφήβους ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να κάνουμε μια εκτίμηση της επίπτωσης του φαινομένου.

Απόσπασμα από το άρθρο των Τσουβέλα Γ. (Ψυχολόγου) και Γιωτάκου Ο. (Ψυχίατρου), και Λούβρη Α. (καθηγητή Πληροφορικής), στο πλαίσιο της ανάδειξης συνεργασίας του κόμβου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο με την Ομπρέλα, Ελληνική Εταιρία Πρόληψης Σεξουαλικής Κακοποίησης.

Η ΜΚΟ Ομπρέλα (www.obrela.gr) δραστηριοποιείται από το 2003 με άξονές της α) την επιστημονική διερεύνηση θεμάτων που αναφέρονται στην τομέα της πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης, β) τη συμβουλευτική, προληπτική και θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα που, είτε ως θύματα είτε ως δράστες, ενέχονται στο φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης, γ) τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων με σχετικά θέματα, ε) τη διοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα αυτό στ) την ανάπτυξη στενών σχέσεων με συναφείς επιστημονικές οργανώσεις της Ελλάδας, με στόχο την ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών και εμπειριών, αλλά και τη συνδιοργάνωση προγραμμάτων ή συνεδρίων και ζ) την ανάπτυξη στενών διεθνών σχέσεων με όμοιες επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγή επιστημόνων και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα.

LAMS με Ασφάλεια στο Διαδίκτυο : 2012-07-14

Δύο από τις μεγαλύτερες (σε αριθμό μελών) καθώς και σε επίπεδο ενδιαφέροντος κοινότητες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, LAMS & Internet Safety συνεργάστηκαν και παρήγαγαν από κοινού μία ενότητα περί ιδιωτικότητας. Με αφορμή τα πρόσφατα κρούσματα με τους κωδικούς στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο μάθημα, εστιάζοντας στο ζήτημα της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο και της γενικότερης προστασίας των δεδομένων μας. Ελπίζουμε να σας αρέσει το θέμα και να το αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο:

LAMS Sequence: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Ιδιωτικότητα (Internet Safety – Privacy)
By: Aris Louvris License:


Zoom

| | | |

Πρόσβαση μαθητών Π/θμιας Εκπ/σης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου : 2012-02-16

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networks) με τη ραγδαία εξάπλωσή τους και τις ισχυρές δυνατότητες αλληλεπίδρασης που παρέχουν, προσφέρουν νέες ευκαιρίες για προσωπική έκφραση και εξέλιξη, συνεργασία και συμμετοχή. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χρήση των ευρέως γνωστών, δημόσιων κοινωνικών δικτύων θέτει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή χρήση τους από ανήλικους.

Ειδικότερα, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η χρήση δημοσίων κοινωνικών δικτύων εκτός του ότι μπορεί να αντιβαίνει τους κανόνες χρήσης που θέτουν οι ίδιες οι εταιρείες (π.χ. απαγόρευση εγγραφής για χρήστες κάτω των 13 ετών), δημιουργεί τα παρακάτω σοβαρά προβλήματα ασφάλειας:
• Αδυναμία των γονέων να ελέγξουν τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, αν τα παιδιά έχουν πρόσβαση από τη σχολική τάξη. Το γεγονός αυτό φέρνει τους γονείς σε δύσκολη θέση όταν προσπαθούν να απαγορεύσουν την είσοδο στα παιδιά του δημοτικού σε κοινωνικά δίκτυα, εφόσον η χρήση τους μπορεί να θεωρηθεί ότι νομιμοποιείται από τα σχολεία.
• Πιθανότητα κλοπής προφίλ από τους υπολογιστές των σχολείων και ακολούθως παρενόχλησης και εκφοβισμού, με σοβαρό αντίτυπο στον ψυχισμό των παιδιών θυμάτων, με πιθανό αποτέλεσμα ακόμη και την περιθωριοποίησή τους.
• Με την ψευδή χρησιμοποίηση στοιχείων όπως η ηλικία, τα παιδιά ξεκινούν τη διαδικτυακή τους ενασχόληση λανθασμένα και χωρίς κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Πολιτικής, Διαχείρισης και Δεοντολογίας Περιεχομένου του ΠΣΔ, για την προστασία των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την έκθεσή τους σε σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους, η πρόσβαση μέσω των λογαριασμών του ΠΣΔ των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινωνικά δίκτυα, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, δεν θα παρέχεται ανεξέλεγκτα.
Διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας μπορούν να ζητούν εγγράφως με αίτημά τους προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) προσδιορισμένη χρονικά πρόσβαση σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα αυτή.
Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών μέσα από το σχολείο, μπορούν να χρησιμοποιούν τις ανάλογες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει σε ένα ασφαλές πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και οι οποίες ενσωματώνουν την πλειοψηφία των λειτουργιών των κοινωνικών δικτύων, όπως:
Υπηρεσία Κοινωνικής Δικτύωσης και Ιστολογίων για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
• Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης για το διαμοιρασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου, που επιπλέον ενσωματώνει δυνατότητες επικοινωνίας και δικτύωσης.
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Υπηρεσία Διαμοιρασμού Εκπαιδευτικών Βίντεο καθώς και ανταλλαγής απόψεων και σχολιασμού.
Για την ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, όπως καλές πρακτικές, οδηγίες ασφαλούς χρήσης, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, κλπ. τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στον Ενημερωτικό Κόμβο του ΠΣΔ για το Ασφαλές Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr, σημαντικό μέρος του περιεχομένου του οποίου έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας και του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, καθώς και στην ενημερωτική σελίδα για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥπΔΒΜΘ.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, επεκτείνεται η ισχύς της εγκυκλίου 14880/Λ/4.2.2011 και για την εγγραφή των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ).

Εγκύκλιος με ΑΔΑ: ΒΟΖΣ9-3ΑΔ

Πολιτική Ορθής Χρήσης στα σχολεία : 2011-11-07

Τα σχολεία χρειάζεται να επικεντρωθούν με μεγαλύτερη συνέπεια σε μια σειρά σημαντικών ενεργειών. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης των μαθητών, παρέχοντάς τους κατάλληλη εκπαίδευση. Επίσης, να επιτρέπει στο σύνολο του προσωπικού του σχολείου να υποστηρίζει τους μαθητές αλλά και να βοηθά τις οικογένειες να διατηρούν τα παιδιά τους ασφαλή στο Διαδίκτυο.

Τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να μετασχηματίσουν την εκπαίδευση και να βοηθήσουν τους μαθητές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με τις ΤΠΕ. Όμως εξίσου σημαντικό είναι οι μαθητές να μάθουν πως να παραμένουν ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και ειδικά υπηρεσίες του Web 2.0, όπως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Το κλείδωμα και η απαγόρευση προσέγγισης, ναι μεν περιορίζουν την έκθεση σε κίνδυνο, έχουν παύσει να αποτελούν όμως βιώσιμη προσέγγιση.

Σήμερα ενδυναμώνεται η άποψη ότι το σύγχρονο σχολείο οφείλει να εκπαιδεύει τους αυριανούς πολίτες να είναι ασφαλείς στον ψηφιακό κόσμο και ότι η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι περισσότερο σχετική με τη συμπεριφορά παρά με την τεχνολογία.

Ενώ ο ενθουσιασμός των μαθητών για τη χρήση του Διαδικτύου είναι γενικά υψηλός, η κατανόηση των κινδύνων είναι συνήθως χαμηλή. Επομένως, τα σχολεία οφείλουν να επικεντρωθούν σε ένα μοντέλο ενδυνάμωσης της ασφαλούς πλοήγησης, οπλίζοντας τα παιδιά με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Παράλληλα, προωθείται η ασφαλής και υπεύθυνη συμπεριφορά στη χρήση των ΤΠΕ όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στο σπίτι και γενικότερα.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω του παρόντος ενημερωτικού κόμβου ευελπιστεί να βοηθήσει τα σχολεία να διαχειριστούν σωστά το θέμα αυτό και τους μαθητές να κατανοήσουν πως να αντιμετωπίζουν τους νέους κινδύνους.

Διαβάστε τον οδηγό για την Πολιτική Ορθής Χρήσης περί Ασφάλειας στο Διαδίκτυο και υιοθετήστε την στο σχολείο σας.


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων