Πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η οδηγία παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας οπτικοακουστικού περιεχομένου και ανταποκρίνεται σε σημαντικούς στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η απαγόρευση της υποκίνησης σε μίσος, η προστασία των ανηλίκων από βλαβερό περιεχόμενο και η προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων.

Τα κύρια θέματα που καλύπτει η έκθεση προκύπτει είναι οι διαφημιστικές πρακτικές και η ανάγκη περαιτέρω καθοδήγησης όσον αφορά τη συνδεδεμένη τηλεόραση (δηλαδή τηλεόραση με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο). Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή πρόκειται:

  • να δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη συνδεδεμένη τηλεόραση (δεύτερο εξάμηνο του 2012)
  • να επικαιροποιήσει, το 2013, την καθοδήγησή της σχετικά με την τηλεοπτική διαφήμιση.

Εφαρμογή της οδηγίας

Είκοσι πέντε κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην οικεία εθνική νομοθεσία. Σε δύο κράτη μέλη – η Πολωνία και το Βέλγιο – εκκρεμεί ακόμα η προσαρμογή της νομοθεσίας τους.

Παιδιά

Σύμφωνα με την οδηγία, οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να θίγουν ηθικά ή σωματικά τους ανηλίκους. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει άμεσα να προτρέπουν τους ανηλίκους στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντων ή υπηρεσιών εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους· να ενθαρρύνουν ευθέως τους ανηλίκους να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους να αγοράσουν τα αγαθά ή υπηρεσίες που διαφημίζονται· να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους δασκάλους ή άλλα πρόσωπα ή να παρουσιάζουν αναίτια ανήλικους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Από την ανάλυση περιεχομένου των 100 συχνότερα μεταδιδόμενων διαφημιστικών μηνυμάτων προέκυψε ότι σπάνια παραβιάστηκαν οι διατάξεις της οδηγίας που αφορούν την προστασία των ανηλίκων από τη διαφήμιση. Όπως και στη διαφήμιση οινοπνευματωδών, εξαιτίας της λεπτομερούς διατύπωσης των σχετικών διατάξεων σημειώνονται λίγες παραβάσεις της οδηγίας. Φαίνεται, ωστόσο, ότι οι διαφημιστικές τεχνικές που προορίζονται για ανηλίκους χρησιμοποιούνται συχνά στην τηλεοπτική διαφήμιση.

Πέντε κράτη μέλη απαγορεύουν τη διαφήμιση σε παιδικά προγράμματα. Τέσσερα κράτη μέλη επιβάλλουν μερική απαγόρευση ή άλλους περιορισμούς σχετικά με τη διαφήμιση σε παιδικά προγράμματα, είτε κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών ζωνών ή για συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ εφτά κράτη μέλη απαγορεύουν την προβολή των λογοτύπων των χορηγών σε παιδικά προγράμματα1.

Συνδεδεμένη τηλεόραση

Με τη συνδεδεμένη ή υβριδική τηλεόραση διανοίγεται μια νέα φάση στη διαδικασία που είναι γνωστή ως «σύγκλιση», που φέρνει σε επαφή το διαδίκτυο και τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Ενώ ορισμένοι πάροχοι προσφέρουν περιορισμένο αριθμό εφαρμογών χωρίς πραγματική πρόσβαση στο διαδίκτυο, άλλοι παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω του διαδικτύου. Η προσθήκη διαδικτυακής συνδετικότητας στις συμβατικές τηλεοπτικές συσκευές παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει τίτλους από μια αρχειοθήκη προγραμμάτων και πρόσθετες κατά παραγγελία υπηρεσίες, καθώς και διαδικτυακό περιεχόμενο.

Οι υπηρεσίες συνδεδεμένης τηλεόρασης υπάρχουν επί του παρόντος στη Γερμανία και την Ιταλία, ενώ επίκειται η εισαγωγή τους στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις τηλεοπτικές συσκευές που πωλούνται σήμερα μπορούν να συνδεθούν διαδικτυακά, μόνο το 20% έως 30% είναι πράγματι συνδεδεμένες. Στην Ευρώπη λειτουργούν σήμερα 47 εκατομμύρια συνδεδεμένες οικιακές συσκευές, όπου συμπεριλαμβάνονται συνδεδεμένες τηλεοράσεις, κονσόλες παιχνιδιών, αυτόνομοι τηλεοπτικοί αποκωδικοποιητές, συσκευές ανάγνωσης δίσκων Blu-ray και αποκωδικοποιητές συνδρομητικής τηλεόρασης. Καθώς διευρύνεται ο αριθμός των πολιτών που έχουν πρόσβαση σε υψηλότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο, και αυξάνονται οι συνδεδεμένες συσκευές και το διαθέσιμο περιεχόμενο, βάσιμα αναμένεται ότι κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια η συνδεδεμένη τηλεόραση θα γνωρίσει σχετικά γρήγορη ανάπτυξη.

Για να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα επωφεληθούν πλήρως από τις νέες αυτές υπηρεσίες και ότι θα αποκτήσουν ποιοτική πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα μέσω συνδεδεμένων συσκευών, με ταυτόχρονη επαρκή προστασία τους, η Επιτροπή πρόκειται έως το τέλος του 2012 να δρομολογήσει σχετική δημόσια διαβούλευση.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: Η έκθεση εφαρμογής

Ο ιστότοπος για τις πολιτικές στον οπτικοακουστικό τομέα και τα μέσα επικοινωνίας

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Ετικέτες: , , , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση