Συνεργασίες

Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος πλοήγησης των παιδιών στο Διαδίκτυο είναι υποχρέωση όλων μας και καθώς πρόκειται για ένα σύνθετο θέμα είναι σαφές ότι απαιτούνται ευρύτερες συνέργιες πολλών φορέων με θεσμικό ρόλο.

Για το σκοπό αυτό το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα σχέσεων σταθερής συνεργασίας με ειδικές δράσεις για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο, όπως :

1. Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer-Internet) (www.saferinternet.gr)

2. Η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή Αναφοράς για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο – Safeline (www.safeline.gr)

3. Η Ομπρέλα, Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης (www.obrela.gr)

4. Η Προσαρμογή, Διεπιστημονική Εταιρία Ψυχολογικής Παρέμβασης (www.prosarmogi.gr)

saferinternet.jpg Στόχος της δράσης Safer Internet είναι να επαγρυπνήσει όλους τους Έλληνες και να τους ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν αλλά και να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους από τους κινδύνους που εγκυμονούν στις νέες διαδραστικές τεχνολογίες, όπως είναι το Διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο.

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνεργάζεται με το Safer Internet προωθώντας στην εκπαιδευτική κοινότητα τις ενημερωτικές καμπάνιες του Safer Internet.

SafeLine.grΗ SafeLine είναι μια Ανοικτή Γραμμή (HotLine) που δέχεται καταγγελίες για δικτυακούς τόπους (websites) ή υπηρεσίες νέων (newsgroups) που εσείς βρήκατε στο Διαδίκτυο και περιέχουν:

1. Εικόνες κακομεταχείρισης των παιδιών, οπουδήποτε στον κόσμο

2. Ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο που, κατά την άποψή σας, παραβαίνει την Ελληνική νομοθεσία

3. Άλλο περιεχόμενο, παράνομο, κατά την άποψή σας

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο συνεργάζεται με το Safeline ανταλλάσοντας πληροφορίες σχετικά με ιστοσελίδες που περιέχουν παράνομο περιεχόμενο και αποκόπτοντας την πρόσβαση σε αυτές στα σχολεία.

Η ΜΚΟ Ομπρέλα δραστηριοποιείται από το 2003 με άξονές της α) την επιστημονική διερεύνηση θεμάτων που αναφέρονται στην τομέα της πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης, β) τη συμβουλευτική, προληπτική και θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα που, είτε ως θύματα είτε ως δράστες, ενέχονται στο φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης, γ) τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων και συνεδρίων με σχετικά θέματα, ε) τη διοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα αυτό στ) την ανάπτυξη στενών σχέσεων με συναφείς επιστημονικές οργανώσεις της Ελλάδας, με στόχο την ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών και εμπειριών, αλλά και τη συνδιοργάνωση προγραμμάτων ή συνεδρίων και ζ) την ανάπτυξη στενών διεθνών σχέσεων με όμοιες επιστημονικές οργανώσεις του εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγή επιστημόνων και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα.

Η ΜΚΟ «Προσαρμογή» στοχεύει στην ανάπτυξη διεπιστημονικού τύπου τακτικών για τη μελέτη και την αντιμετώπιση των ψυχικών προβλημάτων, με τη συμμετοχή επιστημόνων από τους χώρους της ψυχολογίας, ψυχιατρικής, κοινωνιολογίας, εργοθεραπείας, νομικής, τέχνης, καθώς και της προηγμένης τεχνολογίας.

 

Σχετικά με eSafety

Για κάθε γονιό έρχεται κάποτε η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι η σχέση του παιδιού του με το Διαδίκτυο ξεπερνάει κατά πολύ όσα ο ίδιος έχει -ή δεν έχει- συζητήσει μαζί του. Λίγο αργότερα, όσο μεγαλώνει, φτάνει και η στιγμή που ίσως να στερείται απαντήσεων στις απορίες του. Για τους εκπαιδευτικούς τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα, καθώς όσοι/ες έχουν σχέση με την τεχνολογία χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, καλούνται όλο και πιο συχνά να γεφυρώσουν το χάσμα της ενημέρωσης που αφήνει η πιθανή άγνοια της οικογένειας και του μεγαλύτερου μέρους της σχολικής κοινότητας. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μέσω του επίσημου κόμβου internet-safety.sch.gr, στοχεύει στην ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Μέσα από το site παρέχει εργαλεία και υλικό τα οποία βοηθούν στην καλλιέργεια μιας πιο ώριμης κουλτούρας αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων στο Διαδίκτυο.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Γενικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.