Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού προγράμματος οι μαθητές και μαθήτριες της Β Γυμνασίου, με την
καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κ. Σπυροπούλου Ανδριάνας, ασχολήθηκαν τη φετινή σχολική
χρονιά με το υδατικό οικοσύστημα: τα φυσικά, χημικά, βιολογικά χαρακτηριστικά του, τη ρύπανση
των υδάτων, τις λίμνες (οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων) και τις τεχνητές λίμνες. Ιδιαιτέρως
μελέτησαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνητών λιμνών, τη χλωρίδα, την πανίδα τους καθώς και
τα οφέλη και τις επιπτώσεις των φραγμάτων στο περιβάλλον.

 Λήψη αρχείου

Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών

Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου μας σχεδιάστηκαν δράσεις για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Σχεδιάστηκαν δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των μαθητικών σχέσεων και στη δημιουργία κλίματος επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ώστε να διαμορφωθεί ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί Σπυροπούλου και Α. Ντούπη Β. μέσω των καθορισμένων δράσεων τους, επιδίωξαν να καθοδηγήσουν τους μαθητές/τριες στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και στην αποδοχή της διαφορετικότητας με σκοπό την εξάλειψη τυχόν προβληματικών σχέσεων.

Οι μαθητές/τριες, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη της αξίας της συνεργατικής μάθησης, στη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας κάθε ατόμου, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενδοσχολική βία, ώστε να επηρεαστεί η συμπεριφορά τους και να λειτουργήσει ως μηχανισμός πρόληψης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.Λήψη αρχείου