Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών

Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών

Στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου μας σχεδιάστηκαν δράσεις για την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Σχεδιάστηκαν δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των μαθητικών σχέσεων και στη δημιουργία κλίματος επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης ώστε να διαμορφωθεί ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας.

Οι εκπαιδευτικοί Σπυροπούλου και Α. Ντούπη Β. μέσω των καθορισμένων δράσεων τους, επιδίωξαν να καθοδηγήσουν τους μαθητές/τριες στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και στην αποδοχή της διαφορετικότητας με σκοπό την εξάλειψη τυχόν προβληματικών σχέσεων.

Οι μαθητές/τριες, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, οδηγήθηκαν στην ανακάλυψη της αξίας της συνεργατικής μάθησης, στη συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας κάθε ατόμου, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενδοσχολική βία, ώστε να επηρεαστεί η συμπεριφορά τους και να λειτουργήσει ως μηχανισμός πρόληψης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.Λήψη αρχείου