Τεχνητές λίμνες: ένας συνδυασμός ομορφιάς και χρησιμότητας

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού προγράμματος οι μαθητές και μαθήτριες της Β Γυμνασίου, με την
καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κ. Σπυροπούλου Ανδριάνας, ασχολήθηκαν τη φετινή σχολική
χρονιά με το υδατικό οικοσύστημα: τα φυσικά, χημικά, βιολογικά χαρακτηριστικά του, τη ρύπανση
των υδάτων, τις λίμνες (οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων) και τις τεχνητές λίμνες. Ιδιαιτέρως
μελέτησαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνητών λιμνών, τη χλωρίδα, την πανίδα τους καθώς και
τα οφέλη και τις επιπτώσεις των φραγμάτων στο περιβάλλον.

 Λήψη αρχείου