Εκπαιδευτικοί

Οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τους μαθητές, Επικοινωνώντας  με τους διδάσκοντες. Δείτε σχετικό πίνακα  εδώ.

και για το πρόγραμμα των μαθητών κατά τμήμα εδώ.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση