ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ)

Οι κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με τους καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους στις ώρες που υπάρχουν στον πίνακα του παρακάτω εγγράφου (βλ. 3η σελίδα), πατώντας πάνω στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο.

Ενδέχεται να υπάρχει κάποιος ικανός χρόνος αναμονής επειδή οι καθηγητές θα επιτρέπουν την είσοδο ξεχωριστά και ΜΟΝΟ σε έναν γονέα-κηδεμόνα κάθε φορά, προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο της ενημέρωσης.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.