Επικοινωνία

Γυμνάσιο με Λυκειακες Τάξεις Κασσιόπης

Τηλ: 2663081252

Φαξ:2663081252

email: mail@gym-kassiop.ker.sch.gr