ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε περίπτωση που πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση, οι ώρες των μαθημάτων ορίζονται ως εξής:

1 08:30-09:10
2 09:20-10:00
3 10:10-10:50
4 11:00-11:40
5 11:50-12:30
6 12:40-13:20
7 13:30-14:10
Κατηγορίες: A Γυμνασίου, Α Λυκείου, Ανακοινώσεις, Β Γυμνασίου, Β Λυκείου, Γ Γυμνασίου, Γ Λυκείου, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Μαθητές, Τάξεις, Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.