Χρήσιμα αρχεία για την απογραφή των Δημοσίων Υπαλλήλων

Τα παρακάτω έντυπα θα βοηθήσουν τους συναδέλφους που θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα απογραφής από 12 ως 23 Ιουλίου 2010 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίου του ΑΦΜ.

Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση των στοιχείων απογραφής

Έντυπο προετοιμασίας απογραφής

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση