ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

6 2

Την Τετάρτη 16/5/2024 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς με
στόχο να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά για τη βία και την
παραβατικότητα των ανηλίκων.
Τα παιδιά παρακολούθησαν βίντεο , συζήτησαν με τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή ,
αποκωδικοποίησαν την έννοια του bulling και καθόρισαν την ανάλογη συμπεριφορά σε
περιστατικά βίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φαινόμενο της δημοσιοποίησης βίντεο των
θυμάτων που έχουν στόχο τον δημόσιο εξευτελισμό τους.
Τέλος προβλήθηκε η σημασία των σωστών προτύπων για τους νέους, που συντελούν στην
ενδυνάμωσή τους ώστε να είναι ψυχικά υγιείς και να έχουν τις σωστές βάσεις για να
χαράξουν το μέλλον τους.
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΚΕΚΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1 2
4 2

5 2

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση