Λέσχη ανάγνωσης μαθηματικής λογοτεχνίας

 

Η Λέσχη ανάγνωσης μαθηματικής λογοτεχνίας  είναι µια οµάδα μαθητών-καθηγητών, που συναντιούνται
µε κάποιο προσυµφωνηµένο πρόγραµµα για να συζητήσουν ,να υλοποιήσουν διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αφορμή ένα λογοτεχνικό βιβλίο με αναφορές στα μαθηματικά , επιλεγμένο από την ομάδα. Βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι είναι:

  • Η σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας καθώς και γνωριμία με την ιστορία των μαθηματικών. Η Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος, της σκέψης και της νοητικής εγρήγορσης με διασκεδαστικό τρόπο.
  • Η βιωματική συμμετοχή  και η ελεύθερη δημιουργία των μαθητών ως αλληλεπίδραση με την τέχνη.
  • Η προώθηση της φιλαναγνωσίας των μαθητών.