Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  24/6

Β΄   ΤΑΞΗ:  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  8:30- 10:30 (κ. Μακρυμανωλάκης)

Γ΄    ΤΑΞΗ:   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   8:30- 10:30  (Μακρυμανωλάκης – Μαρκάκη)

Α΄  ΤΑΞΗ:  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  11:00 – 13:00 (κ. Μακρυμανωλάκης)

Β΄ ΤΑΞΗ:  ΙΣΤΟΡΙΑ   11:00-13:00  (κα Κλωθάκη)

 

ΤΡΙΤΗ  25/6

Α΄  ΤΑΞΗ:  ΙΣΤΟΡΙΑ   8:30- 10:30 (κα  Χελιουδάκη)

Β΄  ΤΑΞΗ:   ΓΛΩΣΣΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ  8:30  – 11:30 (Φυτράκη)

Γ΄   ΤΑΞΗ:   ΦΥΣΙΚΗ   8:30   – 10:30  (Μαρκάκη)

Γ΄   ΤΑΞΗ:   ΙΣΤΟΡΙΑ    8:30   – 10:30  (Παπαδάκη

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Α΄  ΤΑΞΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (κ. Μακρυμανωλάκης)

TETAΡΤΗ  19/6        8:30 – 10:30

ΠΕΜΠΤΗ  20/6        8:30 – 10:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6   8:30 – 9:30

ΙΣΤΟΡΙΑ (κα  Χελιουδάκη   &  Φυτράκη)

TETAΡΤΗ  19/6          8:30 – 10:30

ΠΕΜΠΤΗ  20/6          8:30 – 10:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6     8:30 – 9:30

Β΄  ΤΑΞΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (κ. Μακρυμανωλάκης)

TETAΡΤΗ  19/6       10:30 – 12:30

ΠΕΜΠΤΗ  20/6       10:30 – 12:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6   10:00 – 11:00

ΙΣΤΟΡΙΑ (κα  Κλωθάκη &  Τζανοδασκαλάκη)

TETAΡΤΗ  19/6          8:30 – 11:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6     8:30 – 11:00

ΓΛΩΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  (κα Φυτράκη & Κλωθάκη)

TETAΡΤΗ  19/6       8:30 – 10:30

ΠΕΜΠΤΗ  20/6       8:30 – 10:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6   8:30 – 9:30

 

  

Γ΄  ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  (κα  Μαρκάκη – κ. Μακρυμανωλάκης)

TETAΡΤΗ  19/6       8:30 – 10:30

ΠΕΜΠΤΗ  20/6       8:30 – 10:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6   8:30 – 9:30

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (κα Παπαδάκη  &  Αποστόλου)

TETAΡΤΗ  19/6       8:30 – 10:30

ΠΕΜΠΤΗ  20/6       8:30 – 10:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6   8:30 – 9:30

ΦΥΣΙΚΗ (κα  Μαρκάκη & Λάμπου)

TETAΡΤΗ  19/6        11:00 – 13:00

ΠΕΜΠΤΗ  20/6        11:00 – 13:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/6   10:00 – 11:00