Ενημέρωση για πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

σας κοινοποιούμε το ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ Γυμνασίου.

 

Με εκτίμηση,

Γυμνάσιο Αλικιανού

23. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2024 Επιστροφή στις τάξεις – Λήψη μέτρων προστασίας

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρόνια! Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε εγκύκλιους για τη λήψη μέτρων προστασίας στα σχολεία ώστε να μειωθεί η μετάδοση λοιμώξεων του αναπνευστικού. Αυτά τα μέτρα είναι απολύτως σημαντικά για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων όσων συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό μας περιβάλλον. Σας παρακαλούμε να εξετάσετε τα συνημμένα έγγραφα, τα οποία περιγράφουν τα συγκεκριμένα βήματα και προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν. Σας παροτρύνουμε όλους τους γονείς, τους μαθητές και το προσωπικό να τηρούν αυτές τις οδηγίες με προσοχή. Εργαζόμενοι από κοινού, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον μάθησης για όλους.

Επιπλέον, κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω του COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, για το σχολικό έτος 2023-24.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και την αφοσίωσή σας στην ευημερία της σχολικής μας κοινότητας.

Με εκτίμηση,

Γυμνάσιο Αλικιανού

 

1. Ενημέρωση_για_λήψη_μέτρων_προστασίας

2_Ενημέρωση_για_τις_απουσίες_μαθητών_λόγω_COVID_19

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ_METΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ