Ανακοίνωση

Μετά από απόφαση της Περιφέρειας τη ΔΕΥΤΕΡΑ, τη ΤΡΙΤΗ  &  τη ΤΕΤΑΡΤΗ 15-17/2 τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας webex.

Οι ώρες διδασκαλίας και των διαλειμμάτων είναι οι εξής :Λήψη αρχείου