Πρόκειται για μια περιοχή που σήμερα διαθέτει αιολικό πάρκο (το οποίο της εξασφαλίζει ετήσιο εισόδημα 100.000 ευρώ περίπου), περιβαλλοντικό – πολιτιστικό πάρκο, πρότυπες κτηνοτροφικές υποδομές, αναρριχητικά κέντρα, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ακόμη και σπίτια που φιλοξενούν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα σχολεία. Η πρώτη λυκείου θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή  μέσο των περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα οποία ειναι ενταγμένη στην Ανάβρα Μαγνησίας. Η Ανάβρα τα τελευταία χρόνια κατάφερε να μετατρέψει τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, να πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μηδενική ανεργία και υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής.

Με λίγα λόγια είναι μια περιοχή πρότυπο! Η οποία εξασφαλίζει ενέργεια στους κατοίκους της, χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον.