Η Α’ Λυκείου παρουσιάζει το πανέξυπνο διαφημιστικό spοt, το οποίο θίγει το περιβαλλοντικό ζήτημα και προτρέπει όλους τους θεατές να κινητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον!!Οι κλιματικές αλλαγές