Άλλη μια σπουδαία διάκριση για τους το μαθητικό διαδικτυακό περιοδικό για το περιβάλλον. Η διοργάνωση «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2010 – Βραβεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας» απένειμε τον Επαινο Εργασίας Νέων στους GreenTeens.

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ένας Θεσμός που καθιερώθηκε από τον Εθελοντικό Οργανισμό ECOCITY, ο οποίος επιδιώκει να συμβάλλει στη προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Οργανισμών της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης.

Η καθιέρωση των Βραβείων ήταν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη προϊστορία των έξι ετών που επιβεβαίωσε την ανάγκη στήριξης της Κοινωνικής Συμμετοχής και Προσφοράς στο Περιβάλλον, μέσα από εργασίες, επιστημονικές έρευνες, προγράμματα δράσης και ενέργειες επικοινωνίας.
Με το Θεσμό των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ έχει επιτευχθεί η δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, η οποία προάγει την γενικότερη ευαισθητοποίηση και την επίδειξη κοινωνικής συνεισφοράς στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το Περιβάλλον.