Σχολεία με επικοινωνία…

Περιστατικά καθημερινής τρέλας! Αντιμετωπίζονται….

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Απρ 201426

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ   ΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΣΕ  ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΑΞΗ:  Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ :  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ –Ενότητα 6η : «Παρακολουθώ, ενημερώνομαι , ψυχαγωγούμαι από  διάφορες  πηγές»        και                 ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ : Ενότητα  9η  : «Η Καλλιπάτειρα»

Κατὰ δὲ τὴν ἐς Ὀλυμπίαν ὁδὸν ἔστιν ὄρος πέτραις ὑψηλαῖς ἀπότομον, Τυπαῖον καλούμενον. Κατὰ τούτου τὰς γυναῖκας Ἠλείοις ἐστὶν ὠθεῖν νόμος, ἢν φωραθῶσιν ἐς τὸν ἀγῶνα ἐλθοῦσαι τὸν Ὀλυμπικὸν ἢ καὶ ὅλως ἐν ταῖς ἀπειρημέναις σφίσιν ἡμέραις διαβᾶσαι τὸν Ἀλφειόν. Οὐ μὴν οὐδὲ ἁλῶναι λέγουσιν οὐδεμίαν, ὅτι μὴ Καλλιπάτειραν μόνην, ἣ ὑπό τινων καὶ Φερενίκη καλεῖται. Αὕτη προαποθανόντος αὐτῇ τοῦ ἀνδρός, ἐξεικάσασα αὑτὴν τὰ πάντα ἀνδρὶ γυμναστῇ, ἤγαγεν ἐς Ὀλυμπίαν τὸν υἱὸν μαχούμενον· νικῶντος δὲ τοῦ Πεισιρόδου, τὸ ἔρυμα ἐν ᾧ τοὺς γυμναστὰς ἔχουσιν ἀπειλημμένους, τοῦτο ὑπερπηδῶσα ἡ Καλλιπάτειρα ἐγυμνώθη. Φωραθείσης δὲ ὅτι εἴη γυνή, ταύτην ἀφιᾶσιν ἀζήμιον καὶ τῷ πατρὶ καὶ ἀδελφοῖς αὐτῆς καὶ τῷ παιδὶ αἰδῶ νέμοντες –ὑπῆρχον δὴ ἅπασιν αὐτοῖς Ὀλυμπικαὶ νῖκαι– ἐποίησαν δὲ νόμον ἐς τὸ ἔπειτα ἐπὶ τοῖς γυμνασταῖς γυμνοὺς σφᾶς ἐς τὸν ἀγῶνα ἐσέρχεσθαι.                                        Παυσανίας, λλάδος Περιήγησις 5.6.7-8 (διασκευή)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 διδακτικές  ώρες

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   1ης ώρας

Χωρίζουμε τους μαθητές σε 4 ομάδες. Οι ομάδες ανά δύο θα έχουν το ίδιο φύλλο εργασίας.

Η πρώτη  και η δεύτερη  ομάδα ετοιμάζουν το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν την επόμενη μέρα των Ολυμπιακών  Αγώνων στους οποίους ο Πεισίροδος νίκησε και η μητέρα του, η Καλλιπάτειρα, αποκαλύφθηκε ότι είχε παρακολουθήσει τον αγώνα μεταμφιεσμένη σε άνδρα γυμναστή. Οι εφημερίδες αυτές υποστηρίζουν το φεμινιστικό κίνημα, υπερασπίζονται τη χειραφέτηση των καταπιεσμένων γυναικών και καταγγέλλουν την άδικη μεταχείρισή τους από  τους  άνδρες.

Α’ ομάδα –   Β’ ομάδα 

Να στήσετε το πρωτοσέλιδο σε λογισμικό παρουσίασης (powerpoint) με κάθετη διάταξη(σχεδίαση -προσανατολισμός διαφάνειας -κατακόρυφος) και η διαφάνεια να έχει διάταξη «τίτλος και αντικείμενο» ή «τίτλος –δύο περιεχόμενα».

Α’  ΦΑΣΗ  

Να γράψετε τον τίτλο και τον υπότιτλο του πρωτοσέλιδου σε ύφος που να υπηρετεί την ιδεολογία της εφημερίδας.

ΤΙΤΛΟΣ  : δική σας επιλογή η γραμματοσειρά, κεφαλαία –πεζά, το χρώμα των γραμμάτων και του φόντου (επιλέξτε απαλά χρώματα). Μέγεθος γραμμάτων 72 στ.

Με τον ίδιο τρόπο να γράψετε και τον υπότιτλο -μέγεθος 36 στ.

Κατόπιν, υποθέστε ότι καταφέρατε ώστε η Καλλιπάτειρα να δώσει αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα σας. Στο πρωτοσέλιδο να παρουσιάσετε τμήμα της συνέντευξης(τις πιο χαρακτηριστικές /σημαντικές της δηλώσεις). Πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να αντλήσετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://olympics.ime.gr/ancient/  (α. κανονισμοί   β. ενδεικτικές πηγές)

http://www.fjkluth.com/  (στο index        146.Sports for women Olympic games for women)

http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/diag.html

Τέλος,να πλαισιώσετε την είδηση με εικόνες, τις οποίες θα μπορούσατε να αντλήσετε από τις παραπάνω ιστοσελίδες ή να σχεδιάσετε μία γελοιογραφία.

ΘΕΩΡΕΙΤΕ  ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ  ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΣΑΣ;

   Β’ ΦΑΣΗ

Αφού αντιγράψετε την πρώτη διαφάνεια  σε μία  νέα διαφάνεια , να κάνετε τις εξής αλλαγές:

 •   Να μεγαλώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς  σε 120 στ. και να αλλάξετε χρώμα σε γραμματοσειρά και φόντο (προτιμήστε έντονα χρώματα ).
 •   Να αφαιρέσετε τον υπότιτλο.
 •   Να μικρύνετε το μέγεθος των φωτογραφιών ή της γελοιογραφίας.
 •   Να αφαιρέσετε τη συνέντευξη .

Θεωρείτε το πρωτοσέλιδό σας το ίδιο ελκυστικό με το προηγούμενο; Πώς επηρέασαν οι αλλαγές που κάνατε το μήνυμα της είδησης;

 Γ’ ΦΑΣΗ

Αφού αντιγράψετε την πρώτη διαφάνεια  σε μία  νέα διαφάνεια , να κάνετε τις εξής αλλαγές:

 • Να αλλάξετε γραμματοσειρά .
 •   Να μεγαλώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς  σε 96στ. , έντονo στυλ (bold),μορφοποίηση wordart (από σχεδίαση).
 •    Να αλλάξετε χρώμα σε γραμματοσειρά και φόντο.
 •   Να αφαιρέσετε  τις φωτογραφίες ή τη γελοιογραφία.
 •   Να επεκτείνετε τη συνέντευξη .
 •   Να  γράψετε σε ευθύ λόγο (σε δυο σειρές) τις δηλώσεις του Πεισίροδου μετά τον αγώνα .

Θεωρείτε το πρωτοσέλιδό σας το ίδιο ελκυστικό με το προηγούμενο; Πώς επηρέασαν οι αλλαγές που κάνατε το μήνυμα της είδησης; Μεγέθυναν ή υποβίβασαν την είδηση;

Επιλέξτε το καλύτερο ,κατά τη γνώμη σας, πρωτοσέλιδο και δικαιολογήστε την άποψή σας σε μία παράγραφο αναπτυγμένη με σύγκριση και αντίθεση και αιτιολόγηση.

Η τρίτη και η τέταρτη ομάδα καλούνται να στήσουν πρωτοσέλιδα για δύο εφημερίδες που εκπροσωπούν τη συντηρητική μερίδα (κυρίως άντρες) της ανδροκρατούμενης κοινωνίας, που έχουν έντονες αντιδράσεις  για αυτό που έκανε η Καλλιπάτειρα.

 Γ’ ομάδα –  Δ’ ομάδα

Να στήσετε το πρωτοσέλιδο σε λογισμικό παρουσίασης (powerpoint) με κάθετη διάταξη(σχεδίαση- προσανατολισμός διαφάνειας- κατακόρυφος) και η διαφάνεια να έχει διάταξη «τίτλος και αντικείμενο» ή «τίτλος –δύο περιεχόμενα».

Α’ ΦΑΣΗ

Να γράψετε τον τίτλο και τον υπότιτλο του πρωτοσέλιδου σε ύφος που να υπηρετεί την ιδεολογία της εφημερίδας.

ΤΙΤΛΟΣ : δική σας επιλογή η γραμματοσειρά, κεφαλαία –πεζά, το χρώμα των γραμμάτων και του φόντου (επιλέξτε έντονα χρώματα που να δείχνουν αντίθεση, όχι της ίδιας χρωματικής παλέτας). Μέγεθος γραμμάτων 72στ.

Με τον ίδιο τρόπο να γράψετε και τον υπότιτλο– μέγεθος 36στ.

Κατόπιν, υποθέστε ότι καταφέρατε ώστε ένας από τους Ελλανοδίκες να δώσει αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα σας. Στο πρωτοσέλιδο να παρουσιάσετε τμήμα της συνέντευξης(τις πιο χαρακτηριστικές /σημαντικές της δηλώσεις). Πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να αντλήσετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://olympics.ime.gr/ancient/  (α. κανονισμοί   β. ενδεικτικές πηγές)

http://www.fjkluth.com/  (στο index    146.Sports for women Olympic games for women)

http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/diag.html

Τέλος,να πλαισιώσετε την είδηση με εικόνες, τις οποίες θα μπορούσατε να αντλήσετε από τις παραπάνω ιστοσελίδες ή να σχεδιάσετε μία γελοιογραφία.

ΘΕΩΡΕΙΤΕ  ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ  ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ  ΤΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΣΑΣ;

   Β’ ΦΑΣΗ

Αφού αντιγράψετε την πρώτη διαφάνεια  σε μία  νέα διαφάνεια , να κάνετε τις εξής αλλαγές:

 •  Να μεγαλώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς  σε 120στ. και να αλλάξετε χρώμα σε γραμματοσειρά και φόντο (προτιμήστε έντονα χρώματα της ίδιας χρωματικής παλέτας).
 •   Να αφαιρέσετε τον υπότιτλο.
 •   Να μικρύνετε το μέγεθος των φωτογραφιών ή της γελοιογραφίας.
 •   Να αφαιρέσετε τη συνέντευξη .

Θεωρείτε το πρωτοσέλιδό σας το ίδιο ελκυστικό με το προηγούμενο; Πώς επηρέασαν οι αλλαγές που κάνατε το μήνυμα της είδησης; Μεγέθυναν ή υποβίβασαν την είδηση;

 Γ’ ΦΑΣΗ

Αφού αντιγράψετε την πρώτη διαφάνεια  σε μία  νέα διαφάνεια , να κάνετε τις εξής αλλαγές:

 •   Να αλλάξετε γραμματοσειρά .
 •   Να μικρύνετε το μέγεθος της γραμματοσειράς  σε 72στ. , έντονo στυλ (bold),μορφοποίηση wordart.
 •   Να αλλάξετε χρώμα σε γραμματοσειρά και φόντο.
 •   Να αφαιρέσετε  τις φωτογραφίες ή τη γελοιογραφία.
 •   Να επεκτείνετε τη συνέντευξη .
 •   Να προσθέσετε στο κάτω μέρος διαφημίσεις ή κουπόνια για…..(σε πλαίσιο κειμένου).

Θεωρείτε το πρωτοσέλιδό σας το ίδιο ελκυστικό με το προηγούμενο; Πώς επηρέασαν οι αλλαγές που κάνατε το μήνυμα της είδησης; Μεγέθυναν ή υποβίβασαν την είδηση;

Επιλέξτε το καλύτερο ,κατά τη γνώμη σας, πρωτοσέλιδο και δικαιολογήστε την άποψή σας σε μία παράγραφο αναπτυγμένη με σύγκριση και αντίθεση και αιτιολόγηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2ης διδακτικής  ώρας

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης  τα τρία πρωτοσέλιδα (τις διαφάνειες) και τις διαπιστώσεις τους  στις τρεις φάσεις της εργασίας τους. Τέλος, κάθε ομάδα θα ανακοινώσει ποιο πρωτοσέλιδο από τα τρία θεωρεί πιο ελκυστικό για τον αναγνώστη και θα εξηγήσει σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο το σκεπτικό της τελικής επιλογής τους.

 

 

Η οικογένεια στη διαφήμιση – Φύλλο εργασίας

Μαρ 201425

Β΄Γυμνασίου

Νεοελληνική  γλώσσα

Ενότητα 2η : «Ζούμε με την οικογένεια» και 

Ενότητα 6η : «Παρακολουθώ , ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (ΜΜΕ , διαδίκτυο,κ.τ.λ.)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι μαθητές θα εργαστούν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων.

 1. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας στη διαφήμιση;
 2. Να περιγράψετε την εξωτερική εμφάνιση της μητέρας και να σχολιάσετε τα λόγια της και τη διάθεσή της.
 3. Ποιους ρόλους φαίνεται να έχει ο πατέρας;
 4. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο δημιουργός της διαφήμισης χρησιμοποίησε ένα δημοφιλές ζευγάρι ηθοποιών, που είναι και στην πραγματικότητα παντρεμένοι με παιδιά;
 5. Ποιο μήνυμα υπονοείται στο σλόγκαν “Η ζωή θέλει κρις κρις”;
 6. Τι μαθαίνει ο καταναλωτής για το προϊόν και τι του κρύβουν;
 7. Πατήστε εδώ  για να ακούσετε  κάτι …γνωστό.Σας θυμίζει κάτι (από τη διαφήμιση ,εννοώ);

Άσκηση δημιουργικής γραφής ( για 2 ομάδες)

Ας υποθέσουμε ότι η διαφήμιση δεν έχει ήχο. Εσείς καλείστε να γράψετε τους διαλόγους μεταξύ των μελών της οικογένειας όπως εσείς θεωρείτε ότι θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. ( δυνατότητα δραματοποίησης των διαλόγων)

Άσκηση προφορικού λόγου (για 2 ομάδες)

Να δημιουργήσετε και να παρουσιάσετε μία ραδιοφωνική διαφήμιση για το ίδιο προϊόν(ψωμί του τοστ “κρις-κρις”).

Δείτε και την παρακάτω διαφήμιση του χυμού Life της Δέλτα.

 1. Ποια εικόνα της Ελληνίδας μάνας προβάλλεται σε αυτή τη διαφήμιση; Μπορείτε να δικαιολογήσετε την επιλογή αυτής της οπτικής από τον δημιουργό της διαφήμισης;
 2. Πιο οικεία σε εσάς είναι η εικόνα της μητέρας στην πρώτη ή στη δεύτερη διαφήμιση;  (ο κάθε μαθητής /-τρια να δώσει μια προσωπική απάντηση)

ΤΣΑΚΑΛΙΑ VS ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΕΙΣ

Μαρ 20149

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε το πιο ενδιαφέρον σεμινάριο που έχω παρακολουθήσει όσον αφορά τον τρόπο επίλυσης συγκρούσεων εντός του σχολείου , αλλά -γιατί όχι;-και σε προσωπικό επίπεδο. Διοργανώθηκε από το ΚΕΔΕ ( Κέντρο Ερευνών και Δράση για την Ειρήνη) με τίτλο «Επικοινωνία δίχως βία για σχολεία δίχως βία». Η επικοινωνία δίχως βία δημιουργήθηκε από τον M. Rosenberg , ο οποίος εμπνεύστηκε αυτή τη  μέθοδο από τις αρχές του ψυχολόγου Carl Rogers. Βοηθοί σ’ αυτό το εγχείρημα είναι δύο ζωάκια , το τσακάλι και η καμηλοπάρδαλη.

Στην κατηγορία του τσακαλιού ανήκουμε οι περισσότεροι.Το τσακάλι δεν παρατηρεί απλά(π.χ. ο Γιώργος κλότσησε την πόρτα k0486318φωνάζοντας «βαρέθηκα») ,αλλά ερμηνεύει, ασκεί κριτική( π.χ.  ο Γιώργος είναι επιθετικός , γιατί είναι καταπιεσμένος πολύ από τους γονείς   του»)   και αξιολογεί. Απαιτεί από τους άλλους και προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει άμεσα , χρησιμοποιεί απειλές («Θα δεις τι βαθμούς θα πάρεις με αυτή τη συμπεριφορά») ,τις ενοχές και την ντροπή («καλά, δεν ντρέπεσαι τους γονείς σου που πασχίζουν όλη μέρα στη δουλειά; Γιατί είσαι τόσο αδιάφορος; «) , την τιμωρία και το φόβο ( «θα μείνεις στην ίδια τάξη!»,  «θα σε πάω στον διευθυντή «, «θα αποβληθείς!»).Αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας , εντάσεις και ψυχρότητα .Βέβαια , για το τσακάλι φταίνε πάντα οι άλλοι , γιατί εκείνο θεωρεί ότι έκανε αυτό που έπρεπε και οι άλλοι πήραν αυτό που τους άξιζε.

thumbΣτον αντίποδα του τσακαλιού βρίσκεται η καμηλοπάρδαλη.Αυτό το ζωάκι μιλά  ξεκάθαρα βάσει των γεγονότων και δεν ερμηνεύει.Αιτείται πράγματα ,δεν απαιτεί,  γνωρίζοντας ότι μπορεί να εισπράξει άρνηση στο αίτημά της.  Είναι μία ενεργητική ακροάτρια και εκφράζει τα συναισθήματά της  χωρίς φόβο.Με τα αυτιά της δεν ακούει επικρίσεις , αλλά τους άλλους να εκφράζουν τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα , αν κάποιος της πει «βαριέμαι !», εκείνη ακούει «έχω ανάγκη από κάτι δημιουργικό»  ή αν της πουν «είσαι εγωίστρια! «,  εκείνη καταλαβαίνει «έχω ανάγκη από προσοχή , δώσε μου ,σε παρακαλώ, λίγη προσοχή!».

Με λίγα λόγια,  φαντάζει  αρκετά  δύσκολο να γίνει κάποιος «καμηλοπάρδαλη» , ενώ έχει μάθει να είναι «τσακάλι» , καθώς θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που εκφράζεται  , οι λέξεις να γίνουν συνειδητές βάσει των αντιλήψεων , των συναισθημάτων και των αναγκών του. Ωστόσο ,ο άνθρωπος   αποτελεί το πεδίο των άπειρων δυνατοτήτων και  έχει μόνιμη ανάγκη να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Γι΄αυτό , άλλωστε  έχουμε αισθήσεις, πεποιθήσεις , συναισθήματα. Το θέμα είναι να αλλάξει το σύστημα των πεποιθήσεών μας και αυτό μπορεί να προκληθεί από ένα εξωτερικό γεγονός που θα «σπάσει «τις πεποιθήσεις μας , αρκεί να μη φοβηθούμε και με ελάχιστη δόση αυτογνωσίας να αναρωτηθούμε : «Τι έκανα και μου συνέβη αυτό;».

Γιατί να δείχνω «βέλος», ενώ μέσα μου είμαι τόξο; Και μάλιστα ουράνιο!

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΟΝΑΚΙ , α’ γυμνασιου

Μαρ 20148

Σας προτείνω να δείξετε στους μαθητές σας το βιντεάκι που ακολουθεί , όταν θα διδάξετε το διήγημα του Λ. Τολστόι «Ο παππούς και το εγγονάκι». Είναι κάτι που με συγκίνησε βαθύτατα , που με έκανε να νιώσω τύψεις  για τον τρόπο που αντιδρούσα στον δικό μου «ξεχασιάρη» παππού  και που με έκανε να φοβηθώ τόσο πολύ για όσα ίσως μου τύχουν!!!Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων