Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Γ-Δ, Δημοτικό, Ε-Στ

Tο παιχνίδι «Νίκησε τον ιό» σε online μορφή

Μπορείτε να βρείτε το παιχνίδι στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://e-geografia.eduportal.gr/files/covid-game/story_html5.html

Το παιχνίδι παίζεται με εικονικό ζάρι και τα πιόνια μετακινούνται με το σύρσιμο του ποντικού. Επίσης, έχουν προστεθεί πληροφορίες στις κάρτες.