Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α΄ Λυκείου, Εφαρμογές Πληροφορικής

Alice

Το Alice είναι ένα ελεύθερα διαθέσιμο και καινοτόμο 3D (τρισδιάστατο) περιβάλλον προγραμματισμού που καθιστά εύκολη τη δημιουργία κινούμενων γραφικών (animation) για την αφήγηση μιας ιστορίας, την ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών ή τη δημιουργία βίντεο που μπορεί να διαμοιραστεί στο Διαδίκτυο. Ακολουθεί την αντικειμενοστρεφή προσέγγιση προγραμματισμού.

Διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα: http://www.alice.org/index.php

Video tutorials για κατανόηση των βασικών λειτουργιών του Alice:

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/L1OdGZGJYXFX5ObWYOeckMip/

 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/H7fDAnOLgbkoEhE6YviMpDhO/w1azCQdeYRiMQcXRYCvsmXXU

 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/UaaNlgpBLR5ZYjSjoLxjUfMe/anWI5MjeEThpTVFe6a68PHL2

 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/bhZWSUgiVQMYlDYw7f7zYQsC/