ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Αργολίδας είναι ένα Επαγγελματικό Σχολείο που απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές ικανότητες.

Ιδρύθηκε το 2001 με το ΦΕΚ 1640/τ.Β’/10-12-2001. Τα εργαστήρια που είχε στο ξεκίνημά του ήταν αυτό των Εικαστικών και των Φυτικών & Ζωϊκών Προϊόντων.

Στη συνέχεια με το ΦΕΚ 1248/τ.Β’/24-09-2002, το εργαστήριο Φυτικών & Ζωϊκών Προϊόντων αντικαταστάθηκε με αυτό της Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής για να ξαναπροστεθεί αργότερα με το ΦΕΚ 1400/τ.Β’/13-09/2004.

Μπορεί κάποιος να εγγραφεί στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εάν έχει ολοκληρώσει την Πρωτοβάθμια Γενική ή Ειδική Εκπαίδευση και έχει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες έχουν διαπιστωθεί από το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ.

Η φοίτηση στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί 6 χρόνια και έχει υποχρεωτικές παρουσίες.

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (όπωςΓλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Μουσική, Πληροφορική) ενώ παράλληλα αποκτούν γενικές – ακαδημαϊκές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, προεπαγγελματικές – επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρακολουθούν τα εργαστηριακά μαθήματα της Φυτικής & Ζωϊκής παραγωγής, της Μαγειρικής – Ζαχαροπλαστικής καιτων Εικαστικών.

Αποφοιτώντας ένα παιδί από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποκτά Απολυτήριο εργασιακά ισότιμο με το Απολυτήριο Γυμνασίου, το οποίο όμως δεν επιτρέπει τη συνέχιση των σπουδών στο Λύκειο. Αποκτά επίσης πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση