Κατηγορία: Λογοθεραπεία

Φωνολογική Ενημερότητα (Μέρος 2)Φωνολογική Ενημερότητα (Μέρος 2)

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε το υλικό αυτό στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ.

Φωνολογική Ενημερότητα (Μέρος 1)Φωνολογική Ενημερότητα (Μέρος 1)

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Φωνολογική ενημερότητα: Αναγνωρίζω και κυκλώνω τη φωνούλα από την οποία ξεκινά η κάθε λέξη. Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε το υλικό αυτό στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ.