Εικαστικών

Ιστορικά, το πρώτο εργαστήριο του σχολείου !!!

Με πληθώρα δράσεων και συνεργασιών με τοπικούς φορείς, επιστήμονες, καλλιτέχνες, μουσεία κλπ. Το moto μας είναι “μαθαίνοντας μέσω της τέχνης”, γιατί η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα που ανοίγει δρόμους, με στόχο την ανάπτυξη των δημιουργικών μας ικανοτήτων.

Προσεγγίζουμε βιωματικά ποικιλία θεμάτων, υλικών και τεχνικών, σεβόμενοι την ιδιομορφία και τα χαρακτηριστικά της ομάδας-τάξης. Στόχος η ενδυνάμωση και εμψύχωση των παιδιών μέσα από ένα πολυαισθητηριακό πρόγραμμα παραγωγής “εικαστικών προϊόντων” εστιάζοντας στη σταδιακή μετάβαση από το ατομικό πλαίσιο δράσης στο συλλογικό.

Προτείνουμε μια διαφορετική εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό, τη βιωματική-δημιουργική αυτενέργεια και την απόκτηση-καταγραφή της προσωπικής, δημιουργικής, εκφραστικής αποτύπωσης, γιατί η ΤΕΧΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση