Κατηγορία: Κοινωνική και Επαγγελματκή Αγωγή

Άνθρωποι και ΚοινωνίαΆνθρωποι και Κοινωνία

Εδώ θα βρείτε 5 επαναληπτικά μαθήματα, για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του μαθήματος Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, με διδάσκουσα την κ. Μανού Ευαγγελία. ΚΕΑ 7 – Άνθρωποι και κοινωνία.

Επαγγελμάτα έκτακτης ανάγκηςΕπαγγελμάτα έκτακτης ανάγκης

Εδώ θα βρείτε 5 επαναληπτικά μαθήματα, για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του μαθήματος Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, με διδάσκουσα την κ. Μανού Ευαγγελία. ΚΕΑ 6 – Επαγγέλματα έκτακτης ανάγκης.

Άσκηση σύντομης περιγραφής επαγγελμάτωνΆσκηση σύντομης περιγραφής επαγγελμάτων

Εδώ θα βρείτε 5 επαναληπτικά μαθήματα, για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του μαθήματος Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, με διδάσκουσα την κ. Μανού Ευαγγελία. ΚΕΑ 5 – Άσκηση σύντομης περιγραφής επαγγελμάτων.

Επαγγέλματα και χώρος εργασίαςΕπαγγέλματα και χώρος εργασίας

Εδώ θα βρείτε 5 επαναληπτικά μαθήματα, για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του μαθήματος Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, με διδάσκουσα την κ. Μανού Ευαγγελία. ΚΕΑ 4 – Επαγγέλματα και χώρος εργασίας.

Επαγγέλματα με στολέςΕπαγγέλματα με στολές

Εδώ θα βρείτε 5 επαναληπτικά μαθήματα, για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του μαθήματος Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, με διδάσκουσα την κ. Μανού Ευαγγελία. ΚΕΑ 3 – Επαγγέλματα με στολές.

Τα επαγγέλματαΤα επαγγέλματα

Εδώ θα βρείτε 5 επαναληπτικά μαθήματα, για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του μαθήματος Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, με διδάσκουσα την κ. Μανού Ευαγγελία. ΚΕΑ 2 – Τα επαγγέλματα.

Οι άνθρωποι εργάζονταιΟι άνθρωποι εργάζονται

Εδώ θα βρείτε 5 επαναληπτικά μαθήματα, για τις ανάγκες της ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, του μαθήματος Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή, με διδάσκουσα την κ. Μανού Ευαγγελία. ΚΕΑ 1 – Οι άνθρωποι εργάζονται.