Φυτικών και Ζωικών Προϊόντων

Στο εργαστήριο Κηπουρικής & Ανθοκομίας του σχολείου μας λειτουργούν δύο τμήματα, το τμήμα Φυτικής Παραγωγής και το τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας. Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του εργαστηρίου της Κηπουρικής είναι η κοινωνικοποίηση του ατόμου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή με σκοπό να γνωρίσει την αρμονική σχέση ανθρώπου–φύσης καθώς και τις αλληλεπιδράσεις στο οικοσύστημα. Η λειτουργία του εργαστηρίου στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση επιμέρους τομέων σε επίπεδο γνώσεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μαθαίνουν την χρήση εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων, την έννοια και τη διαδικασία της προσωπικής τους υγιεινής και τους χώρους εργασίας, τα διάφορα είδη φυτών, τις διαφορές και τα στάδια ανάπτυξής τους, μέσω της βιολογικής καλλιέργειας και ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, καθώς και τις διαδικασίες της συγκομιδής, της συντήρησης και της διάθεσης των προϊόντων. Πάνω απ’όλα, ωστόσο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να καλλιεργεί στους μαθητές του συμπεριφορές υπευθυνότητας, συνέπειας, συνεργασίας, πρόληψης, φροντίδας, ομαλής επικοινωνίας, αλλά και ικανοποίησης από την διατήρηση της ομορφιάς της φύσης, αλλά και της παραγωγής των καρπών τους. Άλλες δράσεις του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε κάθε σχολική χρονιά, όπως “Το νερό και η χρήση του στη ζωή μας”, “Ομορφαίνουμε τον κήπο του σχολείου μας με βιολογικά λαχανικά”, “Κομποστοποίηση, πως από τα σκουπίδια μας παράγουμε χρήσιμο λίπασμα”, “Μαθαίνω να ανακυκλώνω, άρα αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον”, “Ομορφαίνουμε πράσινα τον κήπο του σχολείου μας”. Επιπλέον πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός σχολικού πλαισίου σε ΚΠΕ, βιολογικές καλλιέργειες, πάρκα, δάση και άλλους χώρους πρασίνου, εκτελώντας ταυτόχρονα βιωματικές δράσεις στο πεδίο.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση