Αρχεία ανά ημέρα: 24 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 1/Θ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

7Χ0Λ4653ΠΣ-ΕΘΙ (5) 6ΩΗ44653ΠΣ-ΔΛΧ (1)

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 1/Θ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 2019-2020_signed Πίνακας για Προϊστάμενους ολιγοθέσεων σχολικών μονάδων

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ